Konvertera bilder till SVG • Scalable Vector Graphics

  Vad är SVG? Scalable Vector Graphics är en XML definition och formatet går att redigera i vilken texteditor som helst. Det är dock lämpligast att använda ett ritprogram som Inkscape för att skapa symbolerna.

  För några år sedan så var det inget bra stöd för SVG i olika program, speciellt webbläsare, och då valde man hellre ett rasterformat som PNG för sin grafik. PNG fungerar fortfarande bra. Idag stödjer så gott som alla webläsare SVG och många av Open Source grafikprogrammen kan hantera formatet.

  Varför skall man då använda SVG? Jo, det är för att det skapar enkelt skalbara symboler som blir snygga på skärm och i tryck. Rasterformat brukar kunna bli bra på skärm, men det är inte alltid det blir bra i tryck. Skalbart blir rasterformat bara om det är väldigt stora rasterbilder, men då får man i stället prestandaproblem när mycket data helt plötsligt skall hanteras.

  Vad är lämpligt att avbilda med SVG? Enkel till medelavancerad grafik som går att bygga upp av kända symboler som punkter, linjer, cirklar, fyrkanter med mera. Går det att skapa symbolen i Power Point (LibreOffice Impress) så är den lämplig som SVG. Det program som vanligen används för att skapa SVG filer är Inkscape. Det är inte lätt att hantera så jag brukar rekommendera LibreOffice Impress i stället. Det är en OpenSource motsvarighet till Power Point och är lite enklare att skapa grafik i än Inkscape.

  Även om det går att skapa symboler med linjer, så blir tjockleken inte alltid så bra. Linjer blir därför väldigt tunna oavsett vilken tjocklek som angivits i Impress. Lösningen är att använda flera polygoner på varandra med lite olika storlek och färg, för att på så sätt skapa en skalbar illusion av en kantlinje.

  Tips! Om du har behov av mer avancerade symboler och kan rita den i ett vanligt ritprogram, ta en bild på den med en kamera eller redan har symbolen som rasterfil. Sedan är det bara att konvertera till SVG.

  Onlineverktyg

  Med dessa verktyg så kan man konvertera vanliga bilder till SVG lätt!


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]