YubiKey • En hårdvarunyckel som ökar din säkerhet

  Man har äntligen orkat fixa sina Yubikeys. Samlar lite kommandon här som är bra att komma ihåg. Den som gäller i skrivande stund är Yubico YubiKey 5 NFC.

  Appar

  Secure Shell App

  Använd denna med chromebook (Glöm ej --ssh-agent=gsc) Guide
  Använd sedan agent forward -A och anslut till dig själv så man kan kan köra ansible från Linux skalet lättare.

  Termbot - För mobilen, har NFC gpg stöd
  YubiClip
  Yubico Authenticator

  Konfiguration

  app-crypt/ccid
  app-crypt/yubikey-manager (ykman) needs service /etc/init.d/pcscd

  /etc/udev/rules.d/99-yubikeys.rules

  KERNEL=="hidraw*", SUBSYSTEM=="hidraw", ATTRS{idVendor}=="1050", ATTRS{idProduct}=="0407", TAG+="uaccess", GROUP="plugdev", MODE="0660"
  

  Bashrc

  ssh=$(ps axu | grep "[e]nable-ssh-support")
  if [ -z "$ssh" ]; then
   killall gpg-agent
   sleep 2
   export GPG_TTY="$(tty)"
  fi
  export SSH_AUTH_SOCK=$(gpgconf --list-dirs agent-ssh-socket)
  if [ -z "$ssh" ]; then
   gpg-agent --daemon --enable-ssh-support
  fi
  

  Guider / Verifiera

  Ykman

  Sätta ett statisk lösenord i slot 2 för din nyckel. Jag har valt att använda DE som keymap eftersom det liknar SE ganska mycket.

  ykman otp static -k DE 2
  

  GPG

  Vi använder gpg kommandorna för att både fixa nycklar och konfigurera yubikey.

  Importera nyckel

  gpg --import test-gpg.key 
  

  Bra om man vill få ut hela keyid och funkar självklart med privata med -K

  gpg --keyid-format LONG -k
  

  Editera en nyckel

  gpg --edit-key <keyid>
  

  Hämta en public nyckel från en keyserver som tex http://www.sks-keyservers.net:11371/. Glöm inte att köra trust på nyckeln när du editerar den.

  gpg --recv <keyid>
  

  Exportera till en public ssh-nyckel som du sedan lägger in på servrar för att ansluta mot. Kommentaren i slutet på nyckeln kan du byta ut utan problem så att man lättare vet var nyckel kommer ifrån.

  gpg --export-ssh-key <keyid>
  

  Bra om du vill se information om din Yubikey

  gpg --card-status
  

Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]