Installation av NodeBB anteckningar • Dokumentation

  https://docs.nodebb.org/en/latest/index.html
  https://github.com/NodeBB

  v1.x.x - Major version number (Innehåller förändringar som inte är bakåt kompatibla)
  v1.1.x - Minor version number (För bakåt kompatibla förändringar)
  v1.1.1 - Patch version number (För patchar och bug-fixar)

  Använd bara bokstäver+siffror som lösenord till databasen.

  Run

  ./nodebb start ; ./nodebb log
  ./nodebb stop

  Backup - Skapa en backup innan uppdatering

  mongodump --db nodebb -p -u nodebb
  mongorestore --drop --db nodebb -p -u nodebb system.indexes.bson

  Installera och uppgradera

  Steg 1

  • git clone https://github.com/NodeBB/NodeBB.git
  • git checkout v1.x.x (Lista versioner med git branch eller git tag. Använd git log för att avgöra vad som är safe att uppdatera till)
  • rm -rf .git*
  • npm install --production
  • Reinstall plugins (npm install nodebb-plugin-adsense nodebb-plugin-custom-homepage nodebb-plugin-custom-pages nodebb-plugin-embed-videos nodebb-plugin-emoji-extended nodebb-plugin-emoji-one nodebb-plugin-google-analytics nodebb-plugin-gravatar nodebb-plugin-imgbed nodebb-plugin-mailchimp nodebb-plugin-postlink nodebb-plugin-recent-cards nodebb-plugin-registration-question nodebb-plugin-sso-facebook nodebb-plugin-sso-google nodebb-plugin-sso-twitter)
  • Mer info om plugin.

  Steg 2

  • cp -r NodeBB <tag-namn>
  • Stop nodebb (Sätt systemet i Maintenance mode om detta är en uppgradering)
  • cp config.json (Om detta är en uppgradering)
  • cp -Riv <Gammal>/public/uploads <Ny>/public/ (diff and cp filer från /public/uploads/ om detta är en uppgradering)
  • ./nodebb upgrade

  Om detta är en nyinstallation eller om ./nodebb upgrade inte fungerar

  • copy config (Om detta är en uppgradering)
  • ./nodebb setup (cat config för att se lösenord)(NodeBB Setup Aborted och Error: schema-out-of-date kan synas ifall detta är en uppgradering)

  Tips och felsök

  • ./nodebb build måste köras efter man har aktiverat plugins
  • clear browser cache
  • Man kan använda npm rebuild ifall man har uppdaterat Nodejs. Detta är även bra ifall man får undefined symbol problem när man startar projektet.
  • Set miljö variable NODE_ENV="development" (-e med docker)
  • node debug app.js - Starta med
  cont, c - Fortsätt exekvering
  next, n - Nästa steg
  step, s - Steg in 
  out, o - Steg ut
  pause - Pausa den körande koden (Som pause knappen i Developer Tools)
  
  https://nodejs.org/api/debugger.html
  
  • node debug -p <pid> - Ansluter till processen via <pid>
  • node debug <URI> - Ansluter till processen via URI som localhost:5858
  • kill -USR1 <pid>
  • ./nodebb reset -p

  server.js

  var http = require('http');
  http.createServer(function (req, res)
  {
  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
  res.end('Hello World\n');
  }).listen(10000, '127.0.0.1');

  console.log('Server running at http://127.0.0.1:10000/');

  Utveckling

  • Om du ska utveckla så ska du ej köra npm install --production utan bara npm install.
  • Lägg till "dev": "NODE_ENV=development grunt" i package.json under scripts.
  • Starta med npm run dev

Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]