Ta bort Single Sign On inställningar • När man använder Single Sign On så skapas massor med data i databasen. Om man vet vad man gör så kan man ta bort det direkt ur databasen om man kör mongodb. Man får testa lite med denna info. Det är bara under skriva data där de farliga sakerna finns.

  Läsa data

  db.objects.find( { _key: "user:5"} ).pretty();
  db.objects.find( { _key: "gplusid:uid"} ).pretty()
  db.objects.find( { _key: "fbid:uid"} ).pretty()
  db.objects.find( { _key: "twid:uid"} ).pretty()
  db.objects.find( { _key: "fbid:uid"} ).pretty();
  db.objects.find( { gplusid:{$exists:true}} ).pretty();
  db.objects.find( { gplusid:{$exists:true}} ).pretty().count();

  Vad jag vill ta bort

  user:1

  • fbaccesstoken
  • fbrefreshtoken
  • twid
  • fbid
  • gplusid

  config:

  • social:facebook:app_id
  • social:facebook:secret
  • social:twitter:key
  • social:twitter:secret

  fbid:uid
  twid:uid
  gplusid:uid
  settings:sso-google
  settings:sso-facebook
  settings:sso-twitter

  Skriva data

  db.objects.update( { username:{$exists:true}}, { $unset:{twid: "", fbaccesstoken: "", fbrefreshtoken: "", fbid: "", gplusid: ""}}, {multi:true})

  db.objects.update( { "social:facebook:app_id":{$exists:true}}, { $unset:{"social:facebook:app_id": "", "social:facebook:secret": "", "social:twitter:key": "", "social:twitter:secret": ""}}, {multi:true})

  db.objects.remove( { _key: "fbid:uid"} )
  db.objects.remove( { _key: "twid:uid"} )
  db.objects.remove( { _key: "gplusid:uid"} )
  db.objects.remove( { _key: "settings:sso-google"} )
  db.objects.remove( { _key: "settings:sso-facebook"} )
  db.objects.remove( { _key: "settings:sso-twitter"} )

  Länkar

  https://github.com/NodeBB/NodeBB/wiki/Database-Structure


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]