Säkerhetskopiera Bilder i Mac OSX  • Backup

    I Mac OSX finns bilder lagrade som både enstaka filer och bibliotek. Biblioteket är en specialstruktur som är avsedd att användas med applikationer i OSX som tex Bilder eller IPhoto. Varje applikation har olika biblioteksstrukturer och fungerar inte med varandra. Dock så hjälper ofta OSX till att konvertera mellan biblioteken.

    Något som är bra att veta är att det går bra att flytta biblioteken till ett externt lagringsenhet manuellt. Dra bara Bilder-biblioteket till lagringsenheten för att skapa en kopia. Om du har fler än ett bildbibliotek ser du till att säkerhetskopiera alla.

    Viktigt: Om några av bildfilerna är lagrade utanför bildbiblioteket (refererade filer) säkerhetskopieras inte de filerna när du kopierar biblioteket. Om man ska få med alla filer så måste man säkerhetskopiera dessa manuellt.


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]