Nollställa Mac-datorns NVRAM och PRAM • Nollställa NVRAM på Mac

  Om du upplever problem relaterade till inställningar lagrade i NVRAM kan du behöva nollställa NVRAM.

  NVRAM (nonvolatile random-access memory) är en liten mängd minne som Mac-datorn använder för att lagra vissa inställningar och snabbt komma åt dem. Inställningarna som kan sparas i NVRAM är ljudvolym, skärmupplösning, val av startskiva, tidszon och information om senaste kernelkrasch. Inställningar som lagras i NVRAM beror på din Mac-dator och enheterna du använder tillsammans med datorn.

  Om du upplever problem relaterade till dessa inställningar eller andra kan du behöva nollställa NVRAM. Om Mac-datorn exempelvis startar med en annan startskiva än den du valt i inställningarna för Startskiva, eller om ett frågetecken visas kort när du startar Mac-datorn, kan du behöva nollställa NVRAM. Äldre Mac-datorer lagrar liknande information i PRAM (parameter-RAM) istället för i NVRAM. Stegen för att nollställa PRAM är samma som stegen för att nollställa NVRAM.

  Så här nollställer du NVRAM

  Stäng av din Mac, starta den igen och håll omedelbart ned de här fyra tangenterna samtidigt: Alternativ, Kommando, P och R. Håll ned tangenterna i ungefär 20 sekunder, då det ser ut som om din Mac startar om. (Om du har en Mac som spelar upp ett startljud när du sätter på den kan du släppa tangenterna efter det andra startljudet.)

  När din Mac-dator har startat kanske du vill öppna Systeminställningar och justera inställningar som har nollställts, som ljudvolym, skärmupplösning, val av startskiva eller tidszon.

  Jag har fått göra detta några gånger när en dator beter sig konstigt.


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]