Öppna ett program från en oidentifierad utvecklare • Oidentifierad utvecklare

  Ofta när man hämtar hem programvara som är opensource så kan man få ett varningsmeddelande när man startar programmet. Detta kan hända med alla möjliga program som du laddar hem från internet.

  unidentified_developers.png

  När man ser detta så behöver det inte innebära att det är något fel på programmet. Programmet har dock inte granskats av Apple och det finns inte något sätt för OS X att kontrollera om programmet har ändrats eller skadats sedan det släpptes. Men om du är säker på att det är ok så är det inga problem.

  Men man ska ändå känna till att ett vanligt sätt att distribuera skadlig programvara är att ta ett oskyldigt program och infoga skadlig kod i det, och därefter distribuera det infekterade programmet till alla via nätet.

  Gör så här om du vill ignorera dina säkerhetsinställningar och öppna programmet

  1. Leta reda på programmet du vill öppna i Finder. Använd inte Launchpad när du gör detta. Det går inte att komma åt kontextmenyn via Launchpad.
  2. Håll ned kontrolltangenten och klicka på programsymbolen.
  3. Välj Öppna från kontextmenyn.
  4. Klicka på Öppna. Programmet sparas som ett undantag till säkerhetsinställningarna och du kan öppna det i framtiden genom att dubbelklicka på det precis som med registrerade program.

  Skydda datorn från skadlig programvara

  OS X har många funktioner som hjälper till att skydda datorn och din personliga information från skadlig programvara. Du kan minska risken genom att endast använda programvara från pålitliga källor. Med inställningarna i Säkerhet och integritet kan du ange källorna för programvara som tillåts på datorn.

  1. Mac App Store
   Tillåter endast program från Mac App Store. Alla programutvecklare i Mac App Store har identifierats av Apple och varje program granskas innan det accepteras. OS X kontrollerar programmet innan det öppnas för första gången för att säkerställa att det inte har ändrats sedan det levererades av utvecklaren. Om det någonsin uppstår problem med ett program tar Apple bort det från Mac App Store.

  2. Identifierade utvecklare
   Tillåter program som kommer från Mac App Store samt program från identifierade utvecklare. Program utanför Mac App Store granskas inte, men de identifierade utvecklarna är registrerade hos Apple. Om det uppstår ett problem med ett program kan Apple återkalla dess auktorisering. OS X kontrollerar programmet innan det öppnas för första gången för att säkerställa att det inte har ändrats sedan det levererades av utvecklaren.

  3. Var som helst
   Tillåter alla program oavsett varifrån de kommer. Denna inställning stänger av Gatekeeper. Detta är dock den minst säkra inställningen då källan till programmet inte är kontrollerad, och det görs inga kontroller av om programmet har ändrats eller skadats.

  Det finns många andra typer av filer som kan vara osäkra. Skript, webbarkiv och Java-arkiv kan eventuellt skada datorn. Givetvis är inte alla sådana filer osäkra, men du bör vara försiktig när du öppnar en sådan hämtad fil. En varning visas första gången du försöker öppna dessa filer.

  Själv tycker jag att det är bra med denna säkerhet så jag nöjer mig med att tillåta specifika program istället för att låta allt gå igenom 😉


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]