Lägga till en ny användare i mac • Skapa ett nytt användarkonto

  Du bör skapa ett användarkonto för varje person som regelbundet använder datorn. Varje användare har en egen hemmapp och kan justera sina egna inställningar utan att de andra användarna påverkas.

  1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Konton.
  2. Klicka på låssymbolen för att låsa upp den och ange sedan ett administratörsnamn och lösenord..
  3. Klicka på lägg till-knappen (+) under kontolistan.
  4. Välj en kontotyp från popupmenyn Nytt konto.
   • Administratör: En administratör kan skapa, radera och ändra konton, installera program och ändra systeminställningarna.
   • Standard: Användare med standardkonton kan installera program för egen användning och ändra inställningar för sina egna konton, men de kan inte administrera andra konton.
   • Hanterat med föräldrakontroll: För de här kontona kan en administratör begränsa åtkomsten till program och olämpligt
    innehåll, och även begränsa vilka tider användaren kan använda dator.
   • Endast delning: Användare med konto för endast delning kan komma åt delade filer, men de kan inte logga in ändra inställningar på datorn.
   • Grupp: Ett gruppkonto innehåller andra användarkonton och används till att ställa in behörigheter för delade filer.
  5. Ange ett namn för kontot.
   • Ett kortnamn skapas automatiskt. Om du vill använda ett annat kortnamn ändrar du det nu. (När kontot väl har skapats går kortnamnet inte att ändra.)
  6. Ange kontolösenordet i fälten Lösenord och Bekräfta. Skriv sedan en ledtråd som hjälper användaren att komma ihåg lösenordet.
  7. Om du vill öka säkerheten genom att kryptera hemmappen markerar du kryssrutan ”Aktivera FileVault-skydd”.
  8. Klicka på Skapa konto.
  9. Om du vill att användaren ska ha administratörsbehörigheter markerar du ”Tillåt användaren att administrera datorn”.

  Sedan är det bara att logga ut och in igen med din nya användare.


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]