Ethernet och wi-fi Nätverk via elnätet • Nätverk

  Visste ni att man kan distribuera datanätverk via el-utag? Detta är smidigt om du bor stort eller har många rum och inte orkar dra en nätverkskabel till alla rum. Det kan även vara svårt med trådlöst nätverk att nå överallt och har ni som jag pillat en del med detta så vet ni att det ibland kan vara svårt att få det att fungera när många i huset har åtkomstpunkter för wifi.

  Homeplug

  Med hjälp av en så kallad homeplug kan valfritt eluttag i hemmet omvandlas till ett nätverksuttag på ett mycket smidigt sätt. I nybyggda hus kan det finnas nätverksuttag i varje rum, men i äldre hus lyser nätverksuttagen med sin frånvaro. Som tur är finns åtminstone ett eluttag i varje rum vilket möjliggör en homeplug lösning.

  Homeplug-lösningar erbjuds från en mängd olika tillverkare. Principen de bygger på är dock densamma. En homeplug-enhet har en eller flera nätverkskontakter samt en jordad eller ojordad stickpropp (elkontakt). Homeplug-enheten tar den nätverkskabelburna nätverkssignalen och omvandlar den till en radiosignal som skickas ut på elkablarna. Omvandlingen mellan nätverkskabel-buren och elnät-buren nätverkskommunikation är transparent för datorer och andra nätverksuppkopplade apparater. Det gör att lösningen varken kräver någon konfiguration eller installation av drivrutiner.

  Hastigheter

  Det finns två hastigheter som är relevanta i homeplug-sammanhang. För det första kan homeplug-enheter vara utrustade med antingen 100 Mb/s-nätverksportar eller 1 Gb/s-nätverksportar. Nätverksportarnas teoretiska hastigheter är nästintill densamma som deras verkliga hastigheter.

  För det andra kan homeplug-enheter ha olika maxhastigheter på elnätssidan, det vill säga hastigheten mellan varandra. Vanliga hastigheter på elnätssidan är upp till 200 Mb/s, 500 Mb/s, 600 Mb/s och 1 Gb/s. Dessa hastigheter är teoretiska upp till-hastigheter och de verkliga hastigheterna mellan två homeplug-enheter blir alltid lägre. Kabellängd, störningar samt övergångar mellan faser och grupper sänker de verkliga hastigheterna. För att få en snabb homeplug-anslutning bör homeplug-enheter med så hög teoretisk hastighet som möjligt väljas. Ju högre den teoretiska hastigheten är, desto högre blir också den verkliga.

  Vissa homeplug-enheter är utrustade med 100 Mb/s-nätverksportar trots att de har teoretiska elnätshastigheter på 200 Mb/s eller 500 Mb/s. Det innebär att de aldrig kan leverera mer än 100 Mb/s i verkligheten. Trots detta kan det löna sig att välja en modell som klarar upp till 500 Mb/s på elnätssidan, eftersom den i så fall klarar att överföra 100 Mb/s på längre avstånd än motsvarande modell med hastighet på upp till 200 Mb/s på elnätssidan. Bäst av allt är givetvis om homeplug-enheterna har 1 Gb/s-portar.

  Standarder

  På den nordiska marknaden har hittills tre olika standarder använts för nätverkskommunikation över elnätet. Homeplug funkar ofta bäst i nya hus där elen är nydragen.

  • Homeplug 1.0
  • Homeplug AV och uppföljaren Homeplug AV2
  • Powerline HD.

  Homeplug-produkter som bygger på samma standard kan kommunicera med varandra. Det innebär att homeplug-enheter från olika varumärken kan vara kompatibla. Det är exempelvis inget problem att blanda Homeplug AV-enheter från D-link med motsvarigheter från Netgear, Plexgear och Zyxel. Homeplug-enheter som bygger på olika standarder kan däremot inte kommunicera med varandra. En modern Homeplug AV-enhet från D-link kan inte kommunicera med en gammal Powerline HD-enhet från samma tillverkare.

  Av de nämnda standarderna är det enbart Homeplug AV och uppföljaren Homeplug AV2 som används i nya produkter. Uppföljaren Homeplug AV2 är fullt bakåtkompatibel. Vid fullständig nyinstallation av homeplug-nät uppstår därför sällan kompatibilitetsproblem.

  Jag rekommenderar verkligen att dra nätverkskablar om man har möjlighet eftersom det är så mycket snabbare och säkrare än anda lösningar. Dock så gillar jag hela tänket bakom el-nätverk. Det är många som skriver att Devolo dLAN 1200+ är bra.

  Någon annan som har några erfarenheter kring detta? 073-731 76 64   [email protected]