Partitionera och formatera ditt USB-minne • Partitionera och formatera ett USB-minne

  I många fall är det nödvändigt att göra ett USB-minne redo att användas som en boot-bar cd eller dvd. Du måste även vilken enhet som USB-minnet finns på i /dev/.

  1. Anslut ditt USB-minne via USB-porten.
  2. Kör ett av följande kommando
  fdisk -l
  

  Detta kommer att lista alla enheter. Titta på storleken för att avgöra vilken som är ditt USB-minne. Det kan vara så att du behöver root-rättigheter för att se enheterna.

  dmesg | tail
  [38350.743408] sd 9:0:0:0: [sdb] 4028416 512-byte hardware sectors (2063 MB)
  [38350.744272] sd 9:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
  [38350.744284] sd 9:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
  [38350.744291] sd 9:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
  [38350.747289] sd 9:0:0:0: [sdb] 4028416 512-byte hardware sectors (2063 MB)
  [38350.748267] sd 9:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
  [38350.748284] sd 9:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
  [38350.748289] sd 9:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
  [38350.748305] sdb: sdb1
  [38350.749432] sd 9:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
  

  Du kommer få en output som ser ut ungefär så här. I detta exempel är USB-minnet /dev/sdb

  df -h
  /dev/sdb1       2,0G 1,9G  87M 96% /media/NANO
  

  Du kan endast använda detta om ditt USB-minne är automatiskt monterat av din distribution. Detta listar alla monterade filsystem. Lista ut vilken det är genom att kolla på storleken. I detta fall är USB-minnet /dev/sdb
  3. Om du nu har hittat vilken enhet i /dev/ som ditt USB-minne använder så kan du partitionera den.

  VARNING: säkerhetskopiera alla filer som du vill bevara till en annan enhet. Denna process kommer att ta bort all information som för närvarande lagras på USB-minnet. Fortsätt med försiktighet!

  • Först så måste vi ta bort alla partitioner från usb-minnet. Öppna en terminal och skriv sudo su.
  • Skriv umount /dev/sdX för att avmontera ditt USB-minne (Byt ut X mot rätt bokstav och var försiktig).
  • Skriv fdisk /dev/sdX (Byt ut X mot rätt bokstav och var försiktig).
  • Skriv d för att ta bort en partition.
  • Skriv 1 för att välja den första partitionen och tryck sedan enter.
  • Skriv d igen för att ta bort nästa partition. (fdisk ska automatiskt välja den andra partitionen)
  • När alla är borta så ska vi skapa en ny partition.
  • Skriv n och enter för att skapa en ny
  • Skriv p och enter för att göra den primär.
  • Skriv 1 för att göra denna till första partitionen och enter 2 gånger för första och sista cylinder.
  • Skriv a och sedan 1 ifall det behövs för att göra den förta partitionen boot-bar.
  • Skriv t för att ändra partition typen. Om du vill ha FAT16 så skriver du e och för FAT32 (om stickan är större än 2GB) så skriver du c
  • Skriv w för att skriva partition informationen till USB-stickan.

  Nu när partitioneringen är klar så är det dags för att fixa till filsystemet på USB-stickan. Om du vill ha FAT16 så ska det skrivas -F 16 och annars -F 32. Jag utgår ifrån att du kör FAT32. Byt även ut X mot rätt enhet som tidigare.

  mkfs.vfat -F 32 /dev/sdX1
  

Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]