Olika orderstatus i WooCommerce • Orderstatus

  En ny order skapas i WooCommerce när en kund slutför ett köp i kassan. Varje order ges ett unikt Ordernummer. Varje order har också en viss Orderstatus beroende på var i orderprocessen den befinner sig.

  De olika typer av orderstatus som en order kan ha är följande:

  • Mottagen (obetald) på engelska Pending - Order skapad, betalning ännu ej registrerad.
  • Misslyckad (Failed) - Betalningen misslyckades eller avböjdes.
  • Behandlas (Processing) - Betalning mottagen och lagersaldot minskat (ordern väntar på att skickas och slutföras).
  • Färdigbehandlad (Completed) - Ordern är skickad (kräver inga ytterligare åtgärder).
  • Mottagen (inväntar betalning) (On hold) - Inväntar betalning. Lagersaldot minskat, men du måste bekräfta betalningen.
  • Avbruten (Canceled) - Ordern avbruten av en administratör eller av kunden (ingen ytterligare åtgärd krävs).
  • Återbetalad (Refunded) - Återbetalad av en administratör (ingen ytterligare åtgärd krävs).

  Ibland kan det vara svårt att veta skillnad mellan olika statusar. Tanken är att detta ska göra det lite lättare 🙂


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]