Git - Kommandon • Git kommandon

  Ibland kan det vara bra att känna till vanliga kommandon för Git. Här har ni en lista på sådant som kan vara bra att känna till.

  Vanligt bruk

  Checka ut tidigare revision. Använd git log för att se namnet på revisionen du vill ha. För att gå tillbaka så kör du git checkout master eller branch namnet du använder.

  git checkout <revision>
  

  Kloning av ett befintligt arkiv

  git clone remotepath localpath
  

  Se loggen för alla revisioner. Lägg till växel --stat för mera information.

  git log
  

  Konfiguration

  Skapa ett nytt git repository när du står i källkoden (git init --bare ifall du vill ha ett delat repository)

  git init
  

  Visar din git konfiguration

  git config --list
  

  Sätt användaruppgifer för git commit. Ta bort --global ifall du bara ska ha detta för det repositorit du är i just nu

  git config --global user.email "[email protected]"
  git config --global user.name "Fistname Lastname"
  

  Ta bort färger i diff. Kan vara bra ifall du använder detta i script

  git config --global color.diff never
  

  Klona ett git repository över ssh med nyckel

  GIT_SSH_COMMAND="ssh -i <sökväg till nyckel>" git clone [email protected]:<Sökväg i serven>
  

  Byt repository källa. Detta kan vara bra att veta när någon flyttar ett repository som du använder.

  git remote set-url origin <sökväg till repository>
  

  Övrigt

  Kontrollerar och verifierar objekten i databasen.

  git fsck --full
  

  Räkna hur många commit du har

  git rev-list --all --count
  

  Slå ihop commits (pick, squash) och tvinga upp det. Alla klienter måste ta bort sin kopia och checka ut det igen. Detta kan vara bra när du vill att ditt repository ska minska i storlek. Läs mer på Github. Byt ut X mot antal revisioner du vill gå igenom.

  git rebase --interactive HEAD~X
  git push origin master --force
  

  Kommer lägga till mer kommandon här när jag kommer på något bra 😉


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]