Administrationsverktyg för Wordpress • WP-CLI

  WP-CLI är ett kommandoverktyg som möjliggör hantering av Wordpress i en kommandotolk. Du kan exempelvis installera Wordpress, hantera plugins eller återställa permalänkar. Det finns också möjlighet att skriva egna kommandon.

  Ingen installation behövs. Ladda bara ner PHP-arkiv filen och kör den från Wordpress rooten.

  curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
  php wp-cli.phar
  

  Det bästa är att lästa dokumentationen på skaparens hemsida.


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]