Cookie • Vad är cookies?

  En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program.

  Datoranvändaren kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas. Det är mycket vanligt att webbplatser använder cookies eftersom de ofta används till grundläggande funktioner.

  Den Intressebaserade anpassning som görs är mycket betydelsefull för användarupplevelsen av Internet. Den reklam användaren exponeras mot blir typiskt sett mer relevant för denne.

  Det ökade värdet av den Intressebaserade reklamen bidrar i hög utsträckning till att attraktiva tjänster kan finansieras med reklam i stället för avgifter.

  Cookies har många användningsområden. Några exempel är:

  • Lagra inställningar för hur en webbplats ska visas (upplösning, språk etc)
  • Koppla på kryptering av överföring på internet av känslig information
  • Möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig webbplatsen och därmed samla underlag för hur webbplatsen generellt kan utvecklas

  koppla användarens exponering för reklam på webbplatser till dennes transaktioner i e-handeln som underlag för beräkning av ersättningar till webbplatsen och annonsnätverken

  samla information om användares beteenden för att anpassa och begränsa innehållet och reklamen på besökta webbplatser till dessa beteenden.

  Cookies används på flera olika sätt inom reklam

  Mycket innehåll på Internet är gratis eftersom den finansieras av reklam. Cookies bidrar bland annat till att webbplatser gör den reklam du ser mer relevant.

  En ytterligare fördel är att reklamen kan begränsas i frekvens till varje användare. En banner visas till exempel bara fem gånger för varje användare. Detta kan endast fungera med hjälp av cookies. När en förutbestämd gräns nås, kommer reklamen inte visas längre, och en annan annons kommer att visas istället.

  En annan möjlig strategi för att anpassa budskapet är intressebaserad reklam. Återigen krävs cookies: Olika användare ser olika annonser – beroende på innehållet på de webbsidor som användaren har besökt. På detta sätt ges mer relevanta annonser.

  En person som ofta använder receptsidor men aldrig bilsidor får mer mat- än bilreklam. Kommersiella leverantörer träffar en bättre målgrupp och du som användarna får färre irrelevanta annonser.

  Cookiehantering

  Som användare kan du själv bestämma om du vill acceptera eller ta bort cookies. Du kan även välja att tilllåta cookies för specifika webbsidor. Dessa val går att göra i inställningarna för din webläsare.

  Observera att detta är inte ett sätt att slippa reklam på webbplatser utan det kommer att visas samma mängd reklam och reklamen kan bli mindre relevant för användaren.

  Om man inte accepterar cookies kan det också leda till att viss information på webbplatsen inte blir tillgänglig.

  Om du väljer bort cookies i din webbläsare kommer det endast gäller för den webbläsare du använder. Du kommer att behöva följa samma process på alla olika webbläsare du använder på samma och/eller olika datorer eller enheter. Observera att om det finns separata användarkonton på en dator i ett hushåll har du möjlighet att skräddarsy dina inställningar för varje konto. 073-731 76 64   [email protected]