Wifi med interfaces och wpa_supplicant • Konfiguration

  Exempel konfiguration för att få wpa_supplicant att starta upp innan nätverket tas upp.

  /etc/network/interfaces

  auto lo
  iface lo inet loopback
  
  auto wlan0
  iface wlan0 inet dhcp
   hostname gorf
   pre-up /etc/init.d/wpa_supplicant start 
   post-down /etc/init.d/wpa_supplicant stop
  

Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]