KVM qemu - Kommandon • Virsh

  Ett smidigt cli till qemu. Alla kommandon skrivs efter man har kört virsh

  Anslut till qemu

  connect qemu:///system
  

  Lista alla instanser

  list --all
  

  Starta en instans

  start <namn>
  

  Anslut till consolen på en instans. För att komma ur den så är det CTRL+5 (Svensk tangentbord)

  console <namn>
  

Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]