Använda en ssh SOCKS proxy • Arbeta via proxy i någon annans nätverk

  Det första man måste göra är att sätta upp denna tunnel via ssh. Inget annat speciellt behövs. Observera att detta bara funkar för TCP och ej UDP.

  1. Du öppnar en SSH-anslutning till en fjärrserver. När man öppnar anslutningen kommer din SSH-klient också att öppna en lokal TCP-port, endast tillgänglig för din dator. I exemplet nedan använder jag lokal TCP-port: 1337.
  2. Du konfigurerar din webbläsare Firefox för att använda den lokala proxy istället för att direkt gå ut på internet.
  3. Fjärr SSH-servern accepterar din SSH-anslutning och fungerar som en utgående proxy / vpn (SOCKS5).

  Kör följande kommando i din terminal för att aktivera tunneln.

  ssh -C -D 1337 -N -q <din server>
  

  Vad detta kommando gör;

  • -C: Sparar bandbredd genom att komprimera data i tunneln.
  • -D 1337: öppna en SOCKS-proxy på din lokala port: 1337. Prova ett annat portnummer om porten är upptagen. Om du vill öppna flera SOCKS-proxyer till flera slutpunkter väljer du en annan port för var och en.
  • -N: kör inte fjärrkommandon, användbart för att bara vidarebefordra portar.
  • -q: tyst läge, skriv inte ut något i terminalen.
  • <din server>: En fjärr SSH-server du har tillgång till

  När du kör detta kommer ssh att ligga i förgrunden tills du gör CTRL + C för att avbryta det. Om du föredrar att hålla den igång i bakgrunden, lägg till -f för att forka den till ett bakgrundskommando.

  Sedan är det bara att gå till Preferences > Advanced > Network och hitta proxy inställningar i Firefox. Bra att bocka i Proxy DNS when using SOCKS v5 samt ställa in SOCKS host (127.0.0.1) och port (1337). 073-731 76 64   [email protected]