Problem med att onedrive inte startar • Onedrive i Windows 10

  I Windows 10 så är Onedrive integrerat så man ska inte installera vanliga Onedrive. Dock så kan det bli problem så att Onedrive inte kan uppdateras eller startar alls. Man kan lösa detta med att nollställa konfigurationen och tvinga ominstallation av Onedrive.

  Powershell

  Lättast att göra detta är via Windows powershell. Om du inte förstår vad dessa kommandon gör så bör du anlita en tekniker som hjälper dig med detta så att det ej bli fel.

  Öppna PowerShell som administratör (Sök > PowerShell > Högerklicka, kör som admin)

  Stop-Process -processname "OneDrive" -ErrorAction SilentlyContinue
  
  Start-Process "$env:LOCALAPPDATA\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe" /reset -ErrorAction SilentlyContinue
  
  Remove-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\OneDrive" -Force -Recurse
  

  Ignorera felmeddelanden som dyker upp.

  Remove-Item -Path "$env:LOCALAPPDATA\Microsoft\OneDrive" -Force -Recurse
  

  Ignorera felmeddelanden som dyker upp här med.

  Move-Item -Path "$env:ONEDRIVE" -Destination "$env:ONEDRIVE Backup"
  
  try {Start-Process "$env:SYSTEMROOT\System32\OneDriveSetup.exe"} catch {Start-Process "$env:SYSTEMROOT\SysWOW64\OneDriveSetup.exe"}
  

  Efter Onedrive har installerat klart så ska den starta som vanligt. Du kan behöva boota om datorn någon gång med. 073-731 76 64   [email protected]