Vad händer när din Microsoft 365 prenumeration går ut • Office 365

  Aktiva

  • Data tillgängliga för alla.
  • Användare har normal åtkomst till Microsoft 365, filer och program.
  • Administratörer har normal åtkomst till Microsoft 365-, data-och Office-program.

  Upphört (30 dagar *)

  • Data tillgängliga för alla.
  • Användare har normal åtkomst till Microsoft 365, filer och program.
  • Administratörer kan komma åt administrations centret.
  • Global administratör eller fakturerings administratörer kan återaktivera prenumerationen i administrations centret.

  Inaktive rad (90 dagar * )

  • Endast tillgängliga för administratörer.
  • Användarna kan inte komma åt Microsoft 365, filer eller program.
  • Administratörer har åtkomst till administrations centret men kan inte tilldela licenser till användare.
  • Global administratör eller fakturerings administratörer kan återaktivera prenumerationen i administrations centret.

  Återkallad

  • Data som tagits bort Azure Active Directory tas bort, om de inte används av andra tjänster.
  • Användarna kan inte komma åt Microsoft 365, filer eller program.
  • Administratörer kan komma åt administrations centret för att köpa och hantera andra prenumerationer.

  Information från Microsoft.


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]