Kännetecken på spelberoende • TV-spelsberoende

  Spelberoende är ett starkt beroendetillstånd som gör att den drabbade har svårt att kontrollera sin lust att spela. Olika beroendeformer ger samma effekter på hjärnan oavsett om det rör sig om spel, narkotika eller alkohol. När man intar en drog eller utför en handling (spel) aktiveras hjärnans belöningssystem och det frisätts en signalsubstans, domanin, vilket skapar ett välbefinnande och en känsla av tillfredsställelse. Vissa väljer att kalla det kick. Dessa positiva minnesbilder etsas fast i storhjärnbarken och minnet av tillfredsställelsen gör att du vill upprepa handlingen och göra det igen. Dessa sk. drog-minnen kan sitta kvar under lång tid och kan utlösas efter mycket lång tid av avhållsamhet.

  Ordet missbruk och beroende per definition är sjukdomstillstånd. Forskning pågår, möjligen kommer vi att se ordet dataspelsberoende i samma manual inom en snar framtid.

  Dataspels- och/eller internetmissbruk är i dagsläget inte inräknat i den diagnostiska och statistiska handboken för mentala störningar. Problemet klassificeras således inte som en mental störning enligt DSM-IV. Många inom den psykiska vården upplever att dataspel har en liknande beroendeframkallande process som casinospel. Enligt vissa uppskattningar visar så många som 10 procent av spelarna symptom på beroende.

  Symtom på dataspelsmissbruk.

  Ju fler av dessa symptom som du kan identifiera, desto större är behovet av professionell hjälp

  • Irritation, lättretlighet och vresighet när man inte spelar dataspel
  • Utanför skolan eller arbete tillbringas större delen av tiden åt dataspel
  • Är trött och somnar i skolan eller på arbetet
  • Kommer efter med arbetet eller läxorna
  • Får sämre betyg
  • Ljuger om sin datorspelskonsumtion
  • Spelar hellre än träffar vänner och bekanta
  • Hoppar av andra fritidsaktiviteter

  Fysiska symptom som kan tyda på missbruk

  • Sömnstörningar
  • Ryggsmärtor eller värk i nacken
  • Huvudvärk
  • Torra ögon
  • Dålig blodcirkulation på grund av stillasittande (kalla fötter och händer)
  • Försummar personlig hygien
  • Karpaltunnelsyndrom

  Tänkte att det kunde vara bra med en tråd som denna så man kan checka ifall man är i farozonen.


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]