Varför heter det lussekatt  • Enligt en tolkning var det i Tyskland på 1600-talet som seden med lussekatt kom till. Enligt sägnen gav djävulen, i kattens skepnad, barn stryk, medan Jesus i form av ett barn delade ut bullar till snälla barn. För att hålla den ljusskygge djävulen borta färgades lussebullarna med den gula saffranskryddan.

    Lussekatter har i Västsverige förr även kallats dövels- och dyvelkatter, där "dövel" ursprungligen betyder djävul, med första belägg 1897. Nordisk familjebok från 1912 saknar ännu ordet lussekatt, men skriver däremot: I sydvästra Sverige bakas till L. ett särskildt kultbröd (se d. o.), kalladt "dövelskatt".

    Ibland hävdas att även lusse i lussekatt kommer av Lucifer, som är det namn som brukar förknippas med djävulen. Nordisk familjebok från 1912 har dock ännu inte med ordet "lussekatt", och bara 29 år senare listar SAOB lusse som en variant av Lucia Båda verken har samtidigt med andra ord som börjar på lussi-, utan att koppla dem till Lucifer, som det medeltida ordet Lussimässa för Luciadagen. Just lusse-katt är först belagt i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1898. Däremot ska det finnas en gammal folketymologi där Lucia förknippats med Lucifer på grund av ljudlikheten mellan namnen (som båda kommer av genitivformen lucis av latinets lux, "ljus").


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]