Minecraft biome finder - Om du vill hitta rätt klimat • Vad är Biome?

  När man säger biome i Minecraft så menar man en klimatzon. Detta används i spelet för att ställa in vilken typ av klimat man har i en zon.

  Sunflower_plains.png

  Några exempel är sand, gräs, berg och snö. Detta påverkar om det regnar, snöar och också vilken typ av djur som är tillåtna att leka där.

  Vad är seed?

  Ett seed-nummer är något som bestämmer vilka Biome som får vara med, samt hur världen ser ut. Oftast så vill man ha random och då är det bara att köra på. Om du vill hitta din perfekta värld så kan du använda dig av Biome Finder.


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]