Nacka företagarträff  • Träffen, som arrangerats varje år sedan 1994, drivs utan vinstsyfte. Arrangörerna arbetar ideellt med att förverkliga idén om en livaktig mötesplats för att stimulera kontakten, idéutbytet och affärerna för det lokala näringslivet.

    Träffen är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan två hörnstenar i Nackas livaktiga och snabbväxande näringsliv: Företagarna Nacka Värmdö och Nacka kommun. Nacka Företagarträff arrangeras på NackaStrandsmässan på adress Augustendalstorget 6 i Nacka Strand.

    Jag har själv besökt denna mässa flera gånger och det brukar ofta vara givande.


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]