Ändra din MAC-adress på nätverkskortet • MAC

  Ibland kan man behöva ändra sin Mac-adress på nätverkskortet för att få ett nytt ip från sin internetleverantör. En Media Access Control (MAC-adress) är ett unikt nummer som tilldelas varje nätverkskort under dess tillverkning. Normalt behöver du inte MAC-adressen för att konfigurera nätverksinställningarna för datorn utan bara när man ska styra vissa saker.

  Program i portage

  • net-analyzer/macchanger

  Börja med att stänga av dhcp-klienten innan du byter mac med dhcpcd -k <nätverksinterface>. Sedan kan du köra macchanger -r <nätverksinterface> för random MAC eller macchanger -p <nätverksinterface> för att återställa det. Du kan även sätta en MAC-adress med -m <adress> växeln. När datorn starar om så återställs det till originaladressen.

  När du sedan kör dhcpcd <nätverksinterface> så kommer du få en ny ip-adress eftersom internetleverantörens utrustning inte känner igen ditt nätverkskort. Observera att visa leverantörer bara tillåter 5 st publika ip-adresser vilket kan medföra att du inte får en ny om du byter mac för ofta. Det du gör då är att ringa in så de rensar MAC-låsningen eller väntar ett tag så kan det släppa av sig själv. 073-731 76 64   [email protected]