Skapa binära Gentoo paket • Binära Gentoo paket

  När man installerar programvara från portage i Gentoo så kompilerar man från source. Om du vill göra binära paket så kan du använda växeln --buildpkg. Paketen lägger sig under /usr/portage/packages.

  Installera programmet och skapa binära paket med buildpkg (b).

  emerge -ab <paketnamn>
  

  Om du inte vill installera något så kan du använda buildpkgonly (B). När du gör detta så måste alla dependencies finnas installerade på systemet.

  emerge -aB <paketnamn>
  

  För att installera dina binära paket så använder du getbinpkg (k). Du kan även tvinga systemet att bara använda binärer med (gK)

  emerge -ak <paketnamn>
  


 073-731 76 64   [email protected]