Sammanfoga flera separata pdf-dokument till ett enda dokument  • Ghostscript

    Ibland har man flera pdf-dokument som ska ligga i samma fil. Det finns flera online verktyg för att göra detta men om du vill göra det via en kommandotolk så kan du använda dig av Ghostscript på ett smidigt sätt.

    gs -dBATCH -dNOPAUSE -q -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=allafiler.pdf fil1.pdf fil2.pdf fil3.pdf
    

    Fick själv användning av detta nyligen när jag skulle sammanfoga massor med dokument för bokföringen 😉


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]