Verktyg för att testa regexp  • Reguljära uttryck

    Reguljära uttryck (regexp) är ett språk för att matcha strängar som följer ett mönster. De flesta större texteditorerna, som exempelvis Vi och Emacs, och programspråken, som Python och Perl, har inbyggd stöd för regexp. Andra programspråk som använder regexp är Sed och Awk.

    Det är inte det lättaste att göra avancerade regexp sökningar. Det finns dock bra verktyg:

    Detta underlättar att ta fram rätt kod. 073-731 76 64   [email protected]