Hur får man fram UUID-värdet i Linux • UUID

  UUID är 128 bitar långa tal som representeras av 32 hexadecimala siffror och som används inom mjukvaruutveckling för att identifiera informationen utan vidare sammanhang.

  fstab

  UUID används oftast i Linux för att identifiera blockenheter. Tänk dig att du har ett par hårddiskar anslutna via USB och det finns ingen ihållande eller tillförlitlig namngivning av enheter. ibland heter den /dev/sda eller /dev/sdd. Men om man använder UUID så kommer det vara samma varje gång du pluggar in USB-minnet.

  Ta fram ditt UUID

  Du kan använda ett kommando som heter blkid

  blkid /dev/sdb1
  

  Om detta inte skulle funka så kan du alltid använda ls

  ls -l /dev/disk/by-uuid
  

  Jag har själv inte använt UUID så mycket men planerar på att ändra detta beteende helt 😉


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]