Fullständig system-säkerhetskopiering med rsync • Rsync

  Om inte rsync känns bekant så tycker jag att man bör ta en titt på det. Rsync är ett utmärkt verktyg ifall man vill ta backup på sitt system som är igång. Det man gör ät att man kopierar system rooten / och exkluderar saker som inte behövs. Detta är ett bättre alternativ än att klona disken med kommandot dd eller cp -a eftersom man har lättare att konfigurera vad som ska följa med och inte samt optimerad storlek på backupen. Man har även bra kontroll på attribut och rättigheter.

  Om du känner dig mera bekväm med kommandot tar så kan du göra en Fullständig system-säkerhetskopiering med tar istället.

  Med denna metod så kan man ta backup på hela sitt system medans det är igång. Det är bara att surfa runt medans backupen körs och det värsta som kan hända är att man kanske inte får med alla öppna tabbar. Om man vill ha en 100% backup så får man göra den från en liveDVD vilket inte alls är nödvändigt.

  Om systemet är igång

  rsync -aAHXv --numeric-ids /* /sökväg/till/backup/katalog --exclude={"/dev/*","/proc/*","/sys/*","/tmp/*","/run/*","/mnt/*","/media/*",/lost+found}
  

  Om du har bootat från en liveDVD och systemet inte är igång.

  rsync -aAHXv --numeric-ids katalog /sökväg/till/backup/katalog
  
  • Kolla så du har rätt exkluderingar Om du planerar på att skapa backupen på ett annat ställe än /mnt eller /media så måste du lägga in dessa sökvägar i kommandot för att undvika en oändlig loop. Om du har några --bind monteringar så skall även dessa exkluderas.

  • Glöm inte att exkludera din swapfil om du har någon.

  • Det är alltid bra att ha växeln -H för att behålla hårda länkar i ditt system. Detta kan i vissa fall spara massor med plats men kommer använda mera minne när backupen körs. Om plats inte är ett problem så kan man ta bort denna växel.

  • Om du kör denna backup flera gånger mot samma katalog så bör du lägga till --delete som växel.

  • Om du har mycket data i /home så kanske du ska överväga att göra en separat backup på den. I sådana fall så är det bara att lägga till den i exkluderingslistan.

  • Om du har några virtuella disk filer eller docker avbildningar så kan du använda -S växeln.

  Du kommer behöva köra detta som root och om du kör ett Gentoo Linux system så måste du ha net-misc/rsync installerat med xattr USE flaggan.

  Felsökning

  • Ta bort -A växeln om du får ett felmeddelande om ACLs (ACLs are not supported).


 073-731 76 64   [email protected]