Time lapse från övervakningskamera / go pro / dashcam med ffmpeg • Hur du snabbt skapar en time lapse

  Om du vill skapa en sk time lapse från inspelat materiel, så finns det en uppsjö verktyg att köpa. För den händige så går det med lite enkla knep att göra det med hjälp av ett gratisprogram, som finns till de flesta operativsystemen.
  I mitt fall så vill jag skapa en komprimerad video som visar förloppet när mitt garage byggs, och det är ett spann av flera veckor som ska komprimeras ned till några minuter.

  Jag har helt sonika riggat en övervakningskamera som spelar in videosnuttar när något rör sig, som jag riktat in på bygget ifråga. Ett otal minutlånga filmer i formatet AVI skapas och läggs i mappar, sorterade efter datum och klockslag. Nedan är ett exempel på hur 'ffmpeg' kan användas för att skapa en timelapse:

  Skapa en lista på filmsnuttarna i aktuell mapp och släng in dem i textfilen mylist.txt

  ls *.avi | while read each; do echo "file '$each'" >> mylist.txt; done
  

  Lägg ihop snuttarna till en lite längre film

  ffmpeg -f concat -i mylist.txt -c copy video_draft.avi
  

  Snabba upp den lite längre filmsnutten till vad som passar(beror givetvis på hur långt förloppet är - 1.0 är normaltid och allting mindre snabbar upp, exvis så är 0.5 dubbel hastighet)

  ffmpeg -i video_draft.avi -filter:v "setpts=0.05*PTS" snabb.avi
  

  snabb.avi kommer nu vara resultatet.


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]