Skapa en swapfil • Swap

  Att använda swap-filer funkar lika bra som att ha en hel partition för swap i sitt system. Fördelen med en fil är att man lätt kan ändra storlek och flytta på den.

  Så här skapar du en swap-fil

  Bestäm storleken på den nya swap-filen i megabytes och multiplicera med 1024 för att bestämma antalet block. Här är ett exempel om du vill ha 8 GB swap: 8 x 1024 x 1024 = 8388608

  Skapa en fil för din swap som utgår från exemplet ovan

  dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=8388608
  chmod 600 /swap
  

  Skapa swap-filen

  mkswap /swap
  

  Om du vill aktivera din svap

  swapon /swap
  

  Om du vill deaktivera din svap

  swapoff /swap
  

  Lägg in denna konfiguration i /etc/fstab för att aktivera swap när systemet startats

  /swap none swap sw 0 0
  

  Du kan verifiera att allt är som det ska genom att köra kommando cat /proc/swaps eller free.

  Ställ in Swappiness

  Swappiness är en Linux-kärna parameter som styr den relativa vikt som besämmer när minnet ska allokeras i swap-filen. Swappiness har ett värde mellan 0 och 100. Ett lågt värde gör att kärnan undviker att använda swap om den inte måste. Standardvärdet är 60 för de flesta systemen. Eftersom swap finns på disk så är det långsammare att ha data i swap istället för arbetsminnet.

  • vm.swappiness = 0 - Här kommer kärnan bara lägga saker i swap för att undvika out of memory problem.
  • vm.swappiness = 1 - Använd minimalt med swap.
  • vm.swappiness = 10 - Detta används för att öka prestandan på många system.
  • vm.swappiness = 60 - Detta är standardinställningen.
  • vm.swappiness = 100 - Här kommer kärnan använda swap aggressivt.

  Ställ in swappiness värdet som root

  echo 10 > /proc/sys/vm/swappiness
  

  Alternativt kör

  sysctl -w vm.swappiness=10
  

  Verifiera ändringen

  cat /proc/sys/vm/swappiness
  

  Alternativt kör

  sysctl vm.swappiness
  

  Om du permanent vill spara dina förändringar så gör dett i /etc/sysctl.conf.

  vm.swappiness = 10
  

  Det kan vara värt att se över sitt system för att ställa in bästa inställningarna. Standard brukar funka bra men för er som vill anpassa så har ni infon.


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]