Hämta Oracle Java från en terminal • Oracle Java

  För att man ska få hämta hem Java från Oracle så behöver man godkänna avtalet. Detta gör det svårt att hämta filen via script. Börja med att hitta sökvägen till filen via Oracle. Tänk på att du måste godkänna avtalet innan du kan få länken.

  För att hämta kör du detta

  Om du använder Curl

  curl -H "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie" -k -L -O <sökväg>
  

  Om du använder Wget

  wget -c --header "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie" <sökväg>
  

  Byt ut sökvägen till rätt fil 😉


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]