Användbara kommandon för Systemd • Systemd

  Systemd är en servicehanterare för Linux som är kompatibel med SysV och LBS init skript. Med Systemd så får man ett system som har stöd för att köra parallella script. Man använder sockets och D-Bus aktivering för att starta tjänster samt hålla koll på processer som körs i ditt system. Det går även att göra avancerade skript med beroenden och andra nya funktioner.

  2000px-Linux_kernel_unified_hierarchy_cgroups_and_systemd.svg.png

  Analysera systemtillståndet

  Lista units som är igång

  systemctl
  

  Lista units som är i status fail. Detta kan göras för alla units eller bara för en speciell.

  systemctl --failed <unit>
  

  Ladda om konfigurationen

  systemctl daemon-reload
  

  Användning av units

  Starta en unit omgående

  systemctl start <unit>
  

  Stoppa en unit omgående

  systemctl stop <unit>
  

  Ladda om konfigurationen för en unit

  systemctl reload <unit>
  

  Visa status för en unit. Här kan du se ifall den är igång eller inte.

  systemctl status <unit>
  

  Kolla om en unit är aktiverad eller inte

  systemctl is-enabled <unit>
  

  Ta bort en unit från boot-processen

  systemctl disable <unit>
  

  Lägg in en unit så att den startar i boot-processen

  systemctl enable <unit>
  

  Skriv ut en lista på schemalagda arbeten som är aktiva (--all för att lista alla timers i systemet)

  systemctl list-timers
  

  Ta manuellt bort units som har hamnat i status failed. Detta kan göras för alla units eller bara för en speciell.

  systemctl reset-failed <unit>
  

  Starta bakgrundsscript utan unit-fil.

  systemd-run --unit=nodebb-logger sh -c 'sleep 1000'
  

  Loggar

  Visar hur stora loggarna är

  journalctl --disk-usage
  

  Skriv ut loggen för en service (-f = Visa och följ bara de senaste loggarna)

  journalctl -f -u <unit>
  

  Skriva loggen till en fil

  journalctl --no-pager --since yesterday > logg.txt
  

  Rensa bort loggarna för att spara plats

  journalctl --vacuum-size=50M
  

  Det är skönt att ha en lathund när man inte kommer ihåg alla kommandon i huvudet 🙂


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]