Hur man kör Ultimate Boot CD från USB-minne • Installation av Ultimate Boot CD (UBCD)

  För att köra UBCD från ett USB-minne så behöver ditt usb-minne partitioneras i FAT16 eller FAT32 och formateras innan nödvändiga filer kopieras över till USB-minnet. Läs mer om Partitionera och formatera ditt usb minne.

  1. Nu måste vi skriva data till mbr på USB-stickan. Filen mbr.bin som behövs för att göra detta hittar du i den extraherade UBCD iso (/ubcd/tools/linux/ubcd2usb/). Ladda ner ison från UBCD och extraherad den. Glöm inte att byta ut X mot rätt enhet.
  dd if=mbr.bin of=/dev/sdX
  
  1. Montera partitionen på din USB-enhet. Du kan använda ett GUI för att göra detta eller bara via en terminal. I vissa fall så monterar din distribution USB-enheter automatiskt genom att ta bort och stoppa in USB-minnet igen.
  2. Kopiera alla filer från den extraherade UBCD-ison till ditt USB-minne.
  3. Installera syslinux på ditt USB-minne. Se till att /ubcd/tools/linux/ubcd2usb/syslinux är körbar. Ta bort växeln -i ifall du redan har installerat syslinux på ditt USB-minne innan.
  cd ubcd
  chmod a + x tools/linux/ubcd2usb/syslinux64
  tools/linux/ubcd2usb/syslinux64 -i -s -d /boot/syslinux /dev/sdX1
  
  1. Nu kan du starta UBCD från din USB-enhet, om ditt BIOS har stöd för det naturligtvis.


 073-731 76 64   [email protected]