Användbara kommandon för Linux • Terminalkommandon i Linux

  Terminalfönstret är och förblir det mest grundläggande sättet att hantera kommandon i Linux, Unix och liknande system. Samtidigt är det inte alltid så lätt att hitta information om hur man använder de olika kommandona på svenska.

  5.jpeg

  Eftersom Linux har blivit mycket lättare med distributioner som liknar Windows så glömmer folk bort att lära sig grunden i Linux. Styrkan i Linux är just terminalkommandon och den flexibilitet man får. Nästan alla kommandon har växeln --help där man kan få mera hjälp. Vill man få mycket information så använder man kommandot man innan kommandot.

  Tar fram manualen för kommandot ls
  man ls

  Dessa är viktiga att kunna för vanligt bruk

  • cat - Visa en fils innehåll i terminalfönstret
  • cd - Ändra vilken katalog i filsystemet du arbetar i
  • cp - Kopierar fil eller katalog
  • df - Visa lista på användning av minnesutrymme, bl.a. hårddisk
  • du - Ta fram storleken på filer eller kataloger
  • history - Se din kommando historik
  • ifconfig - Visa dina nätverksuppkopplingar och ip-address
  • killall - "Döda" (stäng av) dataprocesser, t.ex. program
  • less - Visa en fils innehåll i ett rullbart fönster där du kan rulla upp eller ner med piltangenterna,
  • ls - Visa alla filer som finns på den nuvarande katalogen
  • man - Visa en hjälpfil som beskriver hur man använder ett kommando
  • mkdir - Skapa en ny filkatalog under katalogen där du står
  • mv - Flytta en fil till en ny filkatalog och/eller byt namn på den
  • nano - Enkel och snabb texteditor (Jag rekommendera att man lär sig vim)
  • passwd – Ändra ditt lösenord
  • ping – Sänd ett kontaktmeddelande till en annan dator för att verifiera nätkontakt
  • pwd – Visa namnet och sökpå den katalog där du står
  • rm - Tar bort en fil (Går ej att ångra sig)
  • sudo – Utför ett linuxkommando med rättigheter som om du vore användare root (Superanvändaren)
  • tail – Visa de sista raderna i en textfil (Använd head för de första)

  Kommandon som kan vara värt att känna till

  • chmod - Ändra rättigheter på filer eller kataloger
  • chown - Ändra ägare på filer eller kataloger
  • find - Sök i ditt filsystem
  • free - Se hur mycket minne du har
  • grep - Hämta ut bitar av information från kommando
  • iwconfig - Kommando för trådlöst nätverk
  • iwlist - Kommando för trådlöst nätverk
  • kill - Döda en viss process (Funkar att använda istället för killall)
  • mount - Montera ett filsystem från tex en extern enhet
  • ps - Lista aktiva processer
  • rsync - Skapa kopia av en större filmsamling
  • su - Bli en annan användare
  • tar – Skapa arkivfiler och även komprimerade arkivfiler (gzip / bzip)
  • top - Visa körande processer
  • traceroute - Ta fram nätverksväg till en node
  • useradd - Lägger till nya användare till systemet
  • wget - Hämta hem filer

  Mer avancerade kommandon

  • alias - Skapa alias för dina kommandon
  • bash - Scripting för att utföra många kommandon på samma gång
  • vim - En avancerad texteditor
  • export - hantera variabler i din shell miljö
  • sort - Sortera data från kommandon

  Det finns mycket kommandon att lära sig. Om du tycker att jag missat något så är det bara att säga till så lägger jag till det.


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]