Konvertera till och från UTF-8 med iconv • Iconv

  Olika filer har olika teckenkodning och du kan se vilken kodning du har med kommandot file.

  file filenamn.txt
  

  Om du behöver konvertera en fil från ISO-8859-1 till UTF-8 så kan du använda iconv. Iconv är ett datorprogram och ett standardiserat programmeringsgränssnitt (API) som används för att konvertera mellan olika teckenkodningar.

  iconv -f iso-8859-1 -t utf-8 < filnamn1.txt > filename2.txt
  

  Man kan även bygga script som convert_iso-8859-1_utf-8.sh för att utföra olika saker med iconv.

  #!/bin/bash
  
  if [ $# -gt 0 ]; then
    folder=${1%/}
    if [ -d "$folder.backup" ]; then
      echo "Error: backup folder exists"
      exit
    fi
    cp -r $folder $folder.backup
    find $folder -type f -exec bash -c '
      file={}
      if [ -n "$(file $file | grep -i iso-8859)" ]; then
        echo $file
        iconv -f iso-8859-1 -t utf-8 -o "$file.tmp" "$file"
        mv "$file.tmp" "$file"
      fi ' \
    \;
  else
    echo "Usage: $0 <directory>"
  fi
  

  Tänk på att du kan använda iconv för att konvertera en teckenkodning till vilken annan teckenkodning som helst. Detta är mycket användbart om du frågar mig 😉 Ta alltid backup på alla filer innan du kör skript!


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]