Docker - Kommandon • Docker

  Här har ni en lista på kommandon för Docker. Mina dockerfiler finns på github.

  Generell

  Lista alla containers (-a Visa alla containers, standard är att bara visa vilka som är igång)

  docker ps -a
  

  Övervaka alla containers

  docker stats
  

  Lista alla images

  docker images
  

  Kör ett docker paket (Använd <kommando> för att ändra standard kommandot)

  docker run -it --rm <docker path> <command>
  -d = starta i bakgrunden*
  -it = Interaktiv + tty*
  --name = Sätt ett namn / Lämna tomt för slumpat namn*
  --rm = Ta bort container när den avslutas*
  -p 80:80 = Mappa coreos / docker portar*
  --volumes-from = Montera volumes*
  -w = Vilken katalog det körs från inne i containern*
  

  Kör ett kommando i en aktiv container

  docker exec -it <container> <command>
  

  Anslut till en aktiv container

  docker attach <container>
  

  Koppla ifrån en aktiv container

  ctrl + p + q
  

  Uppsättning

  Hämta en image

  docker pull <Docker sökväg>
  

  Spara image innehåll till en tar fil

  docker save <image name> > filename.tar
  

  Spara container innehåll till en tar fil (Detta kommer inte att innehålla någon volume data)

  docker export <container id> > filename.tar
  

  Skapa

  Bygg image filen (Ladda ner dockerfilen i en tom katalog)

  docker build -t <name>/repository .
  

  Autentisera sig mot en docker hub

  docker login
  

  Ladda upp imagen till hub.docker.com

  docker push <name>/repository
  

  Ta bort och rensa

  Ta bort containers

  docker rm <container1> <container2>
  

  Radera alla containers (Tar bort allt)

  docker rm $(docker ps -a -q)
  

  Ta bort images

  docker rmi <image1> <image2>
  

  Ta bort alla images (Tar bort allt)

  docker rmi $(docker images -q)
  

  Övrigt

  När konsolen fastnar

  ctrl + z
  

  Jag kommer att fylla på denna lista när jag kommer på mera bra kommandon för Docker. Mer information om hur Docker fungerar hittar du på docs.docker.com. 073-731 76 64   [email protected]