Docker - Kommandon • Docker

  Här har ni en lista på kommandon för Docker. Mina dockerfiler finns på github.

  Generell

  Lista alla containers (-a Visa alla containers, standard är att bara visa vilka som är igång)

  docker ps -a
  

  Övervaka alla containers

  docker stats
  

  Lista alla images

  docker images
  

  Kör ett docker paket (Använd <kommando> för att ändra standard kommandot)

  docker run -it --rm <docker path> <command>
  -d = starta i bakgrunden*
  -it = Interaktiv + tty*
  --name = Sätt ett namn / Lämna tomt för slumpat namn*
  --rm = Ta bort container när den avslutas*
  -p 80:80 = Mappa coreos / docker portar*
  --volumes-from = Montera volumes*
  -w = Vilken katalog det körs från inne i containern*
  

  Kör ett kommando i en aktiv container

  docker exec -it <container> <command>
  

  Anslut till en aktiv container

  docker attach <container>
  

  Koppla ifrån en aktiv container

  ctrl + p + q
  

  Uppsättning

  Hämta en image

  docker pull <Docker sökväg>
  

  Spara image innehåll till en tar fil

  docker save <image name> > filename.tar
  

  Spara container innehåll till en tar fil (Detta kommer inte att innehålla någon volume data)

  docker export <container id> > filename.tar
  

  Skapa

  Bygg image filen (Ladda ner dockerfilen i en tom katalog)

  docker build -t <name>/repository .
  

  Autentisera sig mot en docker hub

  docker login
  

  Ladda upp imagen till hub.docker.com

  docker push <name>/repository
  

  Ta bort och rensa

  Ta bort containers

  docker rm <container1> <container2>
  

  Radera alla containers (Tar bort allt)

  docker rm $(docker ps -a -q)
  

  Ta bort images

  docker rmi <image1> <image2>
  

  Ta bort alla images (Tar bort allt)

  docker rmi $(docker images -q)
  

  Övrigt

  När konsolen fastnar

  ctrl + z
  

  Jag kommer att fylla på denna lista när jag kommer på mera bra kommandon för Docker. Mer information om hur Docker fungerar hittar du på docs.docker.com.


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]