Installera CoreOS i VirtualBox • Här är en guide för er som har upptäckt hur bra CoreOS är och hur man installerar CoreOS i Oracle VM VirtualBox. Kör inte scripten som root.

  2000px-CoreOS.svg.png

  Bygg en Virtual Disk

  Det finns ett script som förenklar skapandet av VDI avbildningen. Den laddar ner en grund avbildning, verifierar GPG och konverterar den till VirtualBox format. Du kan hitta scriptet på GitHub. Host systemet för VirtualBox måste ha stöd för VirtualBox tools.

  1. Som första steg så laddar du ner scriptet och gör den exekverbar.
   wget https://raw.github.com/coreos/scripts/master/contrib/create-coreos-vdi
   chmod 755 create-coreos-vdi

  2. För att köra scriptet så kan du specificera platsen där den ska hamna och CoreOS version.
   ./create-coreos-vdi -d /coreos/vdi/image/path -V stable
   Du kan välja vilken kanal man ska basera din disk avbildning på (alpha, beta, stable) . Man kan också specificera ett versionsnummer för CoreOS om man vill.

  Skapa en Config-Drive

  För att komma åt din maskin så behöver du en config-drive med SSH-nyckel inställningar. Det finns även ett script för att hjälpa dig med att bygga din config-drive. Du kan modifiera till dina inställningar i create-basic-configdrive om du vill lägga in något extra i din cloud-config.

  1. Skapa din nyckel med ssh-keygen.
   ssh-keygen -b 4096 -f hostname

  2. wget https://raw.github.com/coreos/scripts/master/contrib/create-basic-configdrive
   chmod 755 create-basic-configdrive
   ./create-basic-configdrive -H my_vm01 -S hostname.pub
   Detta kommer att skapa en ISO-fil som heter my_vm01.iso med ssh-nyckeln som du väljer att använda.

  Skapa en ny virtuell maskin i VirtualBox

  Klona avbildningen för varje ny virtuell maskin du skapar och sätt den till önskad storlek.

  1. VBoxManage clonehd coreos_production_stable.vdi my_vm01.vdi

  2. Ändra storlek på den virtuella avbildningen till 10 GB
   VBoxManage modifyhd my_vm01.vdi --resize 10240
   När CoreOS bootar så kommer den märka att volymen har modifierats och ändra storlek på filsystemet.

  3. Öppna VirtualBox Manager och gå till menyn Machine > New. Skriv in önskat maskinnamn och välj Linux som typ och Linux 2.6 / 3.x (64 bit) som version.

  4. Välj sedan önskat minne. Jag rekommenderar 1 GB minst för att det ska funka bra.

  5. Sedan väljer du Use an existing virtual hard drive fil och tar den nya klonade avbildningen. Sedan så tycker du på Create.

  6. Sedan måste du lägga till config-drive avbildningen som CD/DVD. När maskinen bootar så använder den config-drive för att sätta upp din nyckel och annat du har skrivit i den cloud-config. Sedan är det bara att starta maskinen.

  7. För att behålla inställningarna från cloud-config så ska config-drive avbildningen vara monterad hela tiden.

  Logga in

  Det kan ta ett tag för nätverket att komma upp under VirtualBox och du behöver veta ip-numret som du fått för att kunna ansluta till den. Det är bara att tycker enter några gånger för att det ska dyka upp. Nu är det bara att logga in via SSH och använd nyckeln du skapat. Sätt upp Port Forwarding i VirtualBox Manager så du kan komma åt SSH (10022:22).

  1. ssh -p 10022 -i hostname [email protected]

  Länkar

  Nu är guiden klar 😉


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]