Installera Group Policy Editor i Windows 10 • Group Policy Editor

  I Windows 10 Home så följer inte Group Policy Editor (gpedit.msc) med. Du kan installera detta via PowerShell. Nedan har du ett färdigt script för installation. Om du inte förstår hur du ska använda detta så kanske du ska vara försiktig.

  @echo off
  pushd "%~dp0"
  dir /b C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3*.mum >Files.txt
  dir /b C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3*.mum >>Files.txt
  echo Installing Group Policy Editor...
  for /f %%i in ('findstr /i . Files.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"C:\Windows\servicing\Packages\%%i"
  del .\Files.txt
  echo.
  echo Installation complete.
  echo.
  pause
  

  Om installationen lyckades så skall du nu kunna köra gpedit.msc. 073-731 76 64   [email protected]