Filtyp EML  • EML

    Filer som slutar på .eml är e-filer som vanligtvis har skickats eller mottagits via ett POP3 e-postprogram. Dessa filer är normalt förknippade med Outlook Express, som är ett e-postprogram som distribueras av Microsoft. Men det finns även andra e-postklienter som som kan skapa dessa filer.

    EML-filer innehåller all information från ett t e-postmeddelande och de kan också innehålla bilagor som skickades av avsändaren med det ursprungliga e-postmeddelandet . EML-filer kan också innehålla hyperlänkar och bilagor. EML-filer lagras normalt i textformat .


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]