Leta information med Systeminformation i Windows • Systeminformation

  Systeminformation (kallas också msinfo32.exe) visar uppgifter om datorns maskinvarukonfiguration, datorkomponenter och programvara, inklusive drivrutiner.

  Öppna Systeminformation genom att klicka på Start-knappen. I sökrutan skriver du Systeminformation och i listan över resultat klickar du sedan på Systeminformation. I Systeminformation visas kategorier i det vänstra fönstret och information om varje kategori i det högra fönstret. Bland kategorierna märks:

  informacion_sistema.gif

  1. Systemöversikt. Visar allmän information om datorn och operativsystemet, t.ex. datornamn och tillverkare, den typ av BIOS (Basic Input/Output System) som används i datorn och hur mycket minne som är installerat.
  2. Maskinvaruresurser. Visar avancerad information om datorns maskinvara och är avsedd för IT-personal.
  3. Komponenter. Visar information om diskenheter, ljudenheter, modem och andra komponenter som är installerade på datorn.
  4. Programmiljö. Visar information om drivrutiner, nätverksanslutningar och annan programrelaterad information.

  Om du vill hitta en särskilt uppgift i Systeminformation skriver du in vad du söker i rutan Sök efter i den nedre delen av fönstret. Om du t.ex. vill hitta datorns IP-adress (Internet Protocol) skriver du ip-adress i rutan Sök efter och klickar sedan på Sök.

  Spara information

  Du kan spara Systeminformation genom att klicka på Fil, följt av Spara. Ange ett namn för filen och klicka på Spara igen. Filen sparas i NFO-filformatet i Windows. Om det blir problem med att öppna filen kan du spara Systeminformation i TXT-filformatet. Det gör du genom att klicka på Fil, följt av Exportera. Ange att namn för filen och klicka sedan på Spara.

  Detta är bra ifall du vill visa vad du har i din dator till en IT-support kille som jag 😉


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]