Problem med den här webbplatsens säkerhetscertifikat  • När en användare försöker ansluta till en säker webbplats med hjälp av Windows Internet Explorer eller Edge visas följande varningsmeddelande.

    Det finns ett problem med den här webbplatsens säkerhetscertifikat. Säkerhetscertifikatet som presenteras av den här webbplatsen har inte utfärdats av en betrodd certifikatutfärdare. Problem med säkerhetscertifikat kan tyda på ett försök att lura dig eller snappa upp data som du skickar till servern. Vi rekommenderar att du stänger den här webbsidan och inte fortsätta på den här webbplatsen.

    Om du verkligen är säker på att det du besöker är säkert, så kan ditt system vara felinställt. Det här problemet kan uppstå om klientdatorns klocka är inställd så att tidpunkten som infaller senare än utgångsdatumet för webbserverns SSL-certifikat. Kolla att din klocka i går rätt. 073-731 76 64   [email protected]