Ändra storlek på pagefile.sys • Vad är pagefile.sys-filen för något?

  Windows använder en pagefile.sys-fil som virtuellt minne eftersom du bara har en begränsad mängd fysiskt RAM-minne i din dator. Du hittar filen på din hårddisk (C:\pagefile.sys) och den är oftast lite större än vad du har i ditt RAM-minne. Du kan behöva visa dolda filer för att du ska kunna se den.

  Datorn prioriterar att använda ditt RAM-minne för att lagra data, eftersom det är extremt mycket snabbare att läsa jämfört med din hårddisk. Men när ditt RAM-minne blir fullt, så flyttar Windows data till din hårddisk från ditt RAM-minne för att inte datorn ska krasha.

  Kommandon för att hantera storleken på pagefile.sys-filen

  Börja med att ta reda på vad din dator heter. Som vanligt så måste du vara administratör i kommandotolken.

  hostname
  

  Du kan lista inställningar för din pagefile.sys-fil med dessa kommandon. Om det inte finns en pagefile så får du ingen information från detta kommando.

  wmic pagefile list /format:list
  wmic pagefileset list /format:list
  

  Börja med att ställa in så att Windows inte sköter inställningarna för virtuellt minne automatiskt. Byt ut datornamn mot ditt datornamn som du fick via kommandot hostname.

  wmic computersystem where name="%datornamn%" set AutomaticManagedPagefile=False
  

  Nu när du kan ändra storlek så kan du köra detta kommando. Välj nu din storlek, 2048 motsvarar 2GB i detta fall.

  wmic pagefileset where name="C:\\pagefile.sys" set InitialSize=2048,MaximumSize=2048
  

  Om du vill ta bort virtuellt minne på fil helt så kan du köra detta kommando. Du behöver inte ändra något som 2048 exemplet ovan men du måste sätta AutomaticManagedPagefile=False först.

  wmic pagefileset delete
  

  Du måste sedan starta om datorn för att ändringarna ska börja gälla.

  Ändra storlek på pagefile.sys

  Gui

  Ibland kan man vilja ändra saker med ett grafiskt gränsnitt eller att man bara inte får det att fungera via ett cli.

  Om du söker på Prestanda i Windows sök och sedan väljer flliken Avancerat så kan du sedan ändra eller stänga av virtuellt minne.


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]