Om du har problem med Internet-anslutningen • Felsökning

  Du kan försöka att återställa TCP/IP om du har problem med din Internet-anslutning. Du måste köra dessa kommandon som admin i Kommandotolken för att det ska fungera.

  netsh winsock reset
  netsh int ip reset
  

  Starta sedan om datorn och prova om nätverket fungerar. Om detta inte löser ditt problem så kan du hitta mer information här. Du kan även testa att köra

  netcfg -d
  

  Men då måste du kontrollera att din Windows version är 1511.

  Trådlöst

  Det finns en hel del bra kommandon för att hantera profiler för trådlösa nätverk.

  Ta bort en profil

  netsh wlan delete profile name=”<Profilnamn>”
  

  Visa alla profiler för trådlösa nätverk på datorn

  netsh wlan show profiles
  

  Visa en säkerhetsnyckel

  netsh wlan show profile name=”<Profilnamn>” key=clear
  

  Sluta ansluta automatiskt till ett nätverk som inte är inom räckhåll

  netsh wlan set profileparameter name=”<Profilnamn>” connectionmode=manual
  

  Andra saker att tänka på

  1. Flytta upp ett nätverk i prioritetslistan: När du ansluter till ett nytt nätverk och väljer Anslut automatiskt placeras anslutningen automatiskt överst i listan.
  2. Sluta ansluta automatiskt till ett nätverk som är inom räckhåll: Tryck eller klicka på nätverket i nätverkslistan och klicka på Koppla från.


 073-731 76 64   [email protected]