Ändra språk i Windows • Installera ett visningsspråk

  Det finns många inställningar för språk i Windows men det är bra att börja med att installera det språk du vill ha. Du kan ändra det visningsspråk som används i Windows för guider, dialogrutor, menyer och andra objekt i användargränssnittet. Vissa visningsspråk installeras som standard, men för andra måste du installera ytterligare språk-filer.

  Innan du kan installera ett visningsspråk måste du ha åtkomst till språk-filerna. Dessa filer kan finnas på datorn, på en dator i nätverket eller på en Windows-DVD-skiva. Du kan också hämta dem från webben. I nyare Windows så hämtar man filerna lättast från webben.

  Du installerar ett språkgränssnittspaket (LIP, Language Interface Pack) genom att dubbelklicka på filen. Då öppnas installationsprogrammet. Så här installerar du ett flerspråkigt användargränssnitt (MUI, Multilingual User Interface Pack)

  1. Öppna Nationella inställningar och språkinställningar genom att gå till Kontrollpanelen, Klocka, språk och region och sedan på Nationella inställningar och språkinställningar.

  2. Klicka på fliken Tangentbord och språk.

  3. Under Visningsspråk klickar du på Installera eller ta bort språk och följer sedan anvisningarna. Administratörsbehörighet kommer att behövas.

  Ibland kan detta variera mellan olika Windows versioner men inställningarna är snarlika. Värt att nämna är att vissa versioner av Windows inte har stöd för att byta språk. När du har installerat språkpaketet måste du konfigurera datorn så att språket används.

  Ändra systemspråk

  Systemspråk bestämmer vilken teckenuppsättning (bokstäver, symboler och siffror) som ska användas som standard och vilket teckensnitt som ska användas för att ange och visa information i program som inte använder Unicode. Detta gör det möjligt att köra program som inte stöder Unicode på datorn, med det angivna språket. Du måste eventuellt ändra det förvalda systemspråket när du installerar fler visningsspråk på datorn. Språket i menyer och dialogrutor för Windows och andra program som använder Unicode påverkas inte när du väljer ett annat systemspråk.

  1. Öppna Nationella inställningar och språkinställningar genom att gå till Kontrollpanelen, Klocka, språk och region och sedan på Nationella inställningar och språkinställningar.

  2. Klicka på fliken Administrativ och sedan på Ändra systemspråk under Språk för program som inte stöder Unicode. Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Ändra visningsspråk

  Visningsspråket är det språk som Windows används i guider, dialogrutor, menyer, hjälp- och supportavsnitt och andra objekt i användargränssnittet. Vissa visningsspråk installeras som standard, men för andra måste du installera ytterligare språk-filer. När du byter visningsspråk, ändras det bara för ditt användarkonto och inte på Välkomstsidan.

  1. Öppna Nationella inställningar och språkinställningar genom att gå till Kontrollpanelen, Klocka, språk och region och sedan på Nationella inställningar och språkinställningar.

  2. Klicka på fliken Tangentbord och språk.

  3. Under Visningsspråk väljer du ett språk i listan och klickar sedan på OK.

  När du byter visningsspråk kanske inte texten i menyerna och dialogrutorna för en del program visas på önskat språk. Detta kan bero på att programmet saknar stöd Unicode. Lättast är att gå igenom alla menyer som är relaterade till språk och välja ditt språk som du vill ha.


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]