Skapa en USB-återställningsenhet • Om du får problem med datorn kan du använda en USB-återställningsenhet för att felsöka och åtgärda problemen, även om det inte går att starta datorn. Detta är något du måste ha tänkt på innan du får problem med din dator. Det är alltid bra att ha en USB-återställningsenhet för extra skydd.

  recovery-usb.jpg

  Datorn kanske levererades med en återställningsavbildning som används för att återställa datorn utan att ta bort filer eller återställa datorn helt. Återställningsavbildningen sparas på en dedikerad återställningspartition på datorn och dess storlek är oftast 3–6 GB. Du kan spara utrymme på datorn genom att ta bort återställningsavbildningen och använda en återställningsenhet i stället. Windows 8.1 och 10 innehåller ett inbyggt verktyg som du kan använda för att skapa en USB-återställningsenhet. Ett meddelande visas i Windows om hur stor återställningspartitionen är och du behöver ett USB-flashminne som är minst lika stort. Räkna med att du behöver ett USB-minne som är 32GB minst.

  Varning

  När du skapar en återställningsenhet raderas allt som redan finns på USB-flashminnet. Använd en tom USB-flash-enhet eller överför all viktig information från USB-flashminnet till en annan lagringsenhet innan du skapar USB-återställningsenheten.

  Skapa en USB-återställningsenhet

  Skriv återställningsenhet i sökrutan där du letar efter program och tryck eller klicka på Skapa en återställningsenhet. Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val i vissa fall. 073-731 76 64   [email protected]