Backupprogram som kan vara bra att känna till • Ibland kan det vara bra att känna till lite bra programvara för backup när du kör Windows. Det finns som vanligt mycket att välja på, men tänkte tipsa om några olika som finns på marknaden och som minst har en version som är gratis att använda.

  bigstock-Browse-The-Blue-Backup-Blue-18090185.jpg

  Backupprogram för Windows

  Backup

  Säkerhetskopiering (Backup) är en term för datoranvändare som innebär att spara viktiga filer som exempelvis dokument i en extra kopia som senare kan återställas om originalet skadas eller försvinner.

  Säkerhetskopior lagras oftast på ett medium frånskilt det medium originalet kopieras från. Vanligt är att hemanvändare bränner sina filer på CD eller DVD och företag skickar sina filer via ett datornätverk till en central dator. Ofta görs säkerhetskopiering online för att förvara viktiga data på en annan geografisk plats.

  Säkerhetskopiorna har framförallt två användningar: återställande av enskilda filer som gått förlorade och återställande av hela systemet efter dataintrång, omfattande hårdvarufel eller olyckor (brand eller översvämning).

  Vid återställande av hela systemet på en gång är det väsentligt att de relevanta säkerhetskopiorna finns tillgängliga i någorlunda enhetlig form, till exempel inte utspridda på ett stort antal ställen eller usb-stickor. För att säkerhetskopiorna skall täcka också nya versioner av filerna bör nya säkerhetskopior av ändrade filer göras ofta. En kompromiss mellan dessa mål är att en fullständig säkerhetskopia av systemet tas med längre mellanrum, medan filer förändrade sedan senaste större säkerhetskopiering lagras skilt, ofta i flera nivåer.

  Det finns också ofta en motsättning mellan å ena sidan hur lätt säkerhetskopieringen och hur lättillgängliga säkerhetskopiorna är och å den andra hur tryggade de är mot vissa hot: säkerhetskopior tillgängliga över nätet kan komma att förstöras genom dataintrång, kopior lagrade på en närbelägen maskin kan förstöras genom samma blixtnedslag och kopior nära datorn kan förstöras vid samma brand.

  Kommer ni på fler bra så är det bara att hojta till 😉


Log in to reply
 

 073-731 76 64   [email protected]