Screen - Kommandon • Screen

  Screen är ett bra verktyg ifall du vill kunna återansluta till en terminal och ha kvar alla program igång. Detta används mycket av serveradministratörer. Du kan installera screen i Gentoo med paket app-misc/screen. Det finns andra alternativ som tex Tmux som är bra. Dock så tycker jag screen funkar bättre med encoding och åäö än vad Tmux gör.

  screen <-- Starta ny
  screen -R <-- Återanslut till en session
  screen -ls <-- Lista alla sessions

  screenc.jpg

  Kommandon

  C-a + shift + ? <-- Lista alla tangentbindningar
  C-a + [ <-- Kopierings läge (Skroll läge)
  C-a + <nummer> <-- Hoppa till specifikt fönster
  C-a + " <-- Lista och välj fönster
  C-a + : <-- Kör ett screen kommando
  C-a + A <-- Byt namn på fönstret
  C-a + c <-- Nytt fönster
  C-a + C-a <-- Hoppa till föregående fönster
  C-a + d <-- Koppla ifrån sessionen

  Session inställningar

  [0] User
  [1] Root
  [2] Other
  [3] Logs

  En bra standardkonfiguration för screen .screenrc

  autodetach on
  bind 0 select 10
  bind c screen 1
  bind ^c screen 1
  hardstatus alwayslastline
  hardstatus string '%{gk}[ %{wk}%?%-Lw%?%{=b kR}(%{W}%n*%f %t%?(%u)%?%{=b kR})%{= w}%?%+Lw%?%?%{g} ][ %{d}%l%{g} ][ %{= w}%Y-%m-%d %c:%s%{g} ]%{W}'
  screen 1
  scrollback 5000
  shelltitle 'bash'
  startup_message off
  

  Får fylla på denna guide mera sedan 😉 073-731 76 64   [email protected]