Tmux - Kommandon • Tmux

  Starta Tmux med tmux a ifall du vill kunna återansluta igen. (*Lägg till vim-syntax som USE-flag om du använder emerge *). Det finns även andra alternativ som tex Screen som är bra.

  tmux <-- Starta ny
  tmux a <-- Återanslut till en session
  tmux a -t <namn> <-- Återanslut till en namngiven session
  tmux new -s <namn> <-- Stara en ny session med ett namn
  tmux ls <-- Lista alla sessions
  tmux kill-session -t <namn> <-- Döda sessionen
  tmux -u <-- Tvinga utf-8

  tmux.png

  Kommandon

  C-b + ? <-- Lista alla tangentbindningar
  C-b + [ <-- Kopierings läge (Skroll läge)
  C-b + ] <-- Klistra in det du har kopierat
  C-b + <nummer> <-- Hoppa till specifikt fönster
  C-b + " <-- Dela fönstret i två delar, uppe och nere
  C-b + % <-- Dela fönstret i två delar, vänster och höger
  C-b + c <-- Nytt fönster
  C-b + o <-- Välj nästa fönster att se (C-b + pil funkar också)
  C-b + d <-- Koppla ifrån sessionen
  C-b + , <-- Byt namn på fönstret
  C-b + C + piltangent <-- Ändra storlek på fönstret
  C-b + z <-- Zooma in och ut

  Vad är Tmux

  Många systemadministratörer svär vid nyttan av screen, men en konkurrerande terminal multiplexer finns som kallas för Tmux och ser ut som ett överlägsen alternativ.

  Terminal multiplexer applikationer är en stor välsignelse för Unix och Linux systemadministratörer över hela världen. De tillåter systemadministratörer att starta långvariga uppgifter på fjärrdatorer, avsluta SSH-session till den maskinen och sedan ansluta till maskinen igen och fortsätta titta på uppgiften eller kontrollera dess resultat mycket lätt. De tillåter även systemadministratörer att köra flera skal sessioner inom en enda virtuell terminal som är till stor nytta för fjärradministration. De användningsområden som en terminal multiplexer kan användas för är många.

  Den överlägset mest kända terminal multiplexer är screen. Faktum är att många människor som använder det i dagliga arbete inte är bekanta med termen terminal multiplexer, ungefär på samma sätt som många människor som använder Microsoft Windows varje dag inte är bekant med begreppet operativsystem. Screen har funnits under lång tid och många använder ordet Screen istället för terminal multiplexer.

  En relativt ny terminal multiplexer känt som Tmux börjar få en viss dragning i världen av öppen källkod. När man har testat Tmux så ser man ofta det som en överlägsen terminal multiplexer. Det finns många funktioner som bara fungerar utan att man behöver konfigurera något alls. Funktioner som delning av fönster funkar riktigt bra.

  Andra lättviktsalternativ

  Om man bra vill kunna ansluta och koppla ifrån lätt så finns det andra program som tex *dtach eller nohup. Dessa program är mycket lättare än både Screen och Tmux men har självklart nästan inga funktioner.

  Session inställningar

  [0] User (Server1 | Server2 | Server3)
  [1] Root (Server1 | Server2 | Server3)
  [2] Other (Andra uppgifter)
  [3] Logs (Server1 | Server2 | Server3)

  Konfiguration med .tmux.conf

  Lite konfiguration som kan vara bra att känna till.

  set -g automatic-rename off
  

  Jag personligen använder Tmux eftersom det är en applikation man måste känna till som sysadmin. 073-731 76 64   [email protected]