Underkategori

 • Dokumentation, information och tips om Apple och IOS.

 • Diskutera saker relaterade till entreprenörskap som redovisning, marknadsföring, och allmänna tips.

 • Dokumentation, information och tips om grafik och formgivning.

 • Dokumentation, information och tips om hårdvara och fysiska ting.

 • Dokumentation, information och tips om Linux och Opensource.

 • Dokumentation, information och tips om sökmotoroptimering och marknadsföring.

 • Denna kategori är för supportfrågor. Hjälp gärna andra medlemmar om du hittar något som du vet svaret på.

 • Dokumentation, information och tips om utveckling i alla former.

 • Documentation, information and tips om Microsoft Windows och kringrörande program.
Senaste inläggen från UEX

 • Svartlistkontroll för domän, e-post och IP-adress

  När man köper tjänster som servrar eller bredbands uppkoppling via ISP så får man ett ip-nummer. Det kan då vara bra att känna till sidor som berättar om din domän, e-post eller IP-adress är ren.

  Länkar Ipqualiyuscore Site24x7

  Som vanligt får man uppdatera denna lista när något nytt dyker upp.

  läs mer
 • Tjänster för gratis översättning

  Översättning är en process där man skapar ett dokument med ett annat språk. Om du har en tvåspråkig ordbok i ditt hjärta gör ditt sinne automatiskt denna uppgift åt dig. Men om du inte kan mer än ett språk behöver du hjälp. Hjälpen beror på vilken typ av översättning du behöver vid den aktuella tidpunkten. När det gäller översättning av dokument kan du ibland behöva en översättning av högre kvalitet. Men om du behöver en översättning av dina konversationer kan du enkelt använda maskinöversättning.

  Ett annat bra exempel är att man kanske vill översätta något för att sedan bearbeta texten vidare. Allt du behöver är ett bra översättningsverktyg. Den hjälper dig också att förbättra din tvåspråkiga ordbok.

  Länkar på gratis översättningsverktyg Deepl - Själv gillar jag denna eftersom den säkert inte lagrar allt som du lägger upp där i samma utsträckning som Google sparar information. Google - En översättare som många känner till.

  Finns säkert andra bra översättare där ute. Lägger till ifall jag hittar fler.

  läs mer
 • XAMPP och WAMP

  Om du behöver sätta upp en lokal server snabbt för utveckling så rekommenderar jag XAMPP som funkar på flera plattformar som Linux, Mac och Windows. WAMP fungerar bara för Windows och tar mycket mera plats i systemet.

  XAMPP är en helt gratis och lättinstallerad Apache-distribution som innehåller Apache, MariaDB, PHP och Perl. XAMPP-paketet med öppen källkod har utformats för att vara otroligt lätt att installera och använda.

  Om du inte vill kladda ner Windows registret så kan du använda dig av xampp portable istället. Om du behöver en gammal version som PHP 5.6 så kan du hitta det under XAMPP nerladdningar.

  Filer c:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf

  Skapa ssl certifikat via WSL. Common name ska vara exempel.se www.exempel.se. Detta behövs bara ifall server.crt och server.key som följer med inte funkar.

  openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout apache.key -out apache.crt

  Lägg in konfiguration

  NameVirtualHost *:443 <VirtualHost *:443> DocumentRoot "/xampp/htdocs/exempel.se" ServerAlias www.exempel.se ServerName exempel.se SSLCertificateFile "conf/ssl.crt/apache.crt" SSLCertificateKeyFile "conf/ssl.key/apache.key" SSLEngine on </VirtualHost> c:\xampp\readme_en.txt c:\xampp\xampp-control.exe c:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts 127.0.0.1 exempel.se 127.0.0.1 www.exempel.se Tips Webrooten hittar du här c:\xampp\htdocs Filerna ska ligga under c:\xampp, annars funkar det inte. Vill du använda Linux kommandon som vim så kör det via WSL. Döda xampp-control processen med task-manager när du inte ska använda XAMPP. Länkar

  XAMPP webbsida och dokumentation.
  XAMPP nerladdning sida för olika versioner.

  läs mer
 • Felsökning av PDF-filer

  I många fall så kan PDF-filer visas fel eller sakna information som fonter i systemet. Den bästa PDF-läsaren är helt klart Google Chrome. Om du behöver fixa en fil som inte kan läsas korrekt i dina program så kan du testa att öppna den i Google Chrome och spara som pdf + välja skriv ut som bild under inställningarna.

  Av någon konstig anledning så kan man inte göra detta med Edge som kör chromium i botten. Även fast chromium för Linux funkar bra med.

  Detta gör så att PDF-filen kommer se lika ut på alla datorer eftersom Chrome gör om den till en bild i PDF-dokumentet. Filen blir större men den kommer funka bättre.

  Det sjuka här är att inte ens Acrobat Reader funkar i vissa fall.

  läs mer
 • Vad är BIP39?

  BIP39 är en designimplementation som beskriver hur kryptovaluta-plånböcker skapar den uppsättning ord (eller "mnemonic codes") som utgör en mnemonisk mening, och hur plånboken förvandlar dem till ett binärt "frö" som används för att skapa krypteringsnycklar, som sedan används för att utföra kryptovalutatransaktioner.

  Genom att sätta riktlinjer för hur plånböcker gör detta förenklar BIP39 kryptovaluta för oss. Kan du föreställa dig hur komplicerat det skulle vara om varje plånbok hade sitt eget sätt att göra saker på?

  Det är inte nödvändigt att känna till alla detaljer om BIP39 för att kunna använda kryptovaluta. Men kunskap är makt som man brukar säga 😉

  Varför är BIP39 viktigt?

  Om du vill köpa kryptovaluta och har bestämt dig för att sätta upp din egen kryptovaluta plånbok, blir det aktuellt om ditt val av plånbok stöder BIP39.

  Om du använder en plånbok som implementerar BIP39 och i framtiden bestämmer dig för att migrera dina nycklar till en annan plånbok så kan du återskapa dina kryptoinnehav i din nya plånbok genom att mata den med din ursprungliga BIP39 mnemoniska mening.

  Detta fungerar eftersom BIP39 stöds av så många plånbokstillverkare. Som ett resultat förenklar BIP39 inte bara plånbok och nyckelhantering, det öppnar också dörren till mycket enklare plånboksmigrering. Även om det är ett "Bitcoin Improvement Proposal" är BIP39 i praktiken en de facto-standard som kraftigt har utvecklat kryptovalutaindustrin.

  Varför heter det BIP39?

  BIP39 är bara ett av en uppsättning av flera tekniska designdokument som introducerats av kryptovalutagemenskapen sedan Bitcoins start. Dess namn kommer från det faktum att det var det 39:e Bitcoin Improvement Proposal (BIP). BIP39 har visat sig vara en av de mest använda BIP:erna, och den är nu implementerad av många plånbokstillverkare och används för många fler kryptovalutor än bara Bitcoin.

  Vad är en BIP39 mnemonisk mening/fröfras?

  En BIP39 mnemonisk mening är en uppsättning ord (oftast 12 eller 24) som vi kan interagera med mer framgångsrikt än andra tecken som inte är ord (bitar och siffror och liknande). BIP39:s syfte med att introducera användningen av mnemoniska ord är att minska de fel som ofta uppstår när vi försöker kommunicera långa strängar av okända tecken.

  Plånboken hanterar det tunga lyftet av att konvertera mnemoniska ord genom en process av komplexa hash-, saltning- och kontrollsummor till ett binärt "frö", som sedan används för att generera de allra viktigaste privata och offentliga krypteringsnycklarna.

  Det är mycket viktigt att de mnemoniska meningarna genereras från slumpmässigt utvalda nummer! Dessa siffror kan genereras på en mängd olika sätt.

  Vad är en BIP39-lösenfras?

  BIP39 har ett alternativ för användare att lägga till en lösenfras samt ha en fröfras.

  Som standard inaktiverar vissa kryptovaluta-plånböcker användningen av den valfria lösenfrasen. Även om det kan lägga till viss säkerhet, tillför det också komplexitet. Om du ställer in en lösenfras har din säkerhetskopieringsstrategi bara blivit mer komplicerad.

  Du har nu två viktiga delar av information (de mnemoniska meningarna och din lösenfras) som är avgörande. Denna extra komplexitet ökar risken för att lösenfrasen försvinner och att du därmed förlorar din kryptovaluta.

  Hur mycket säkerhet tillför en lösenfras? Eftersom själva BIP39-fröfrasen erbjuder en otroligt hög nivå av skydd mot att bli gissad, minskar tillägget av en lösenfras faktiskt inte nämnvärt risken för en brute-force gissningsattack. Istället är det primära syftet med en lösenfras att lägga till ett extra lager av säkerhet för att skydda mot möjligheten att din fröfras av misstag avslöjas för någon.

  Men eftersom den är kortare och mindre slumpmässig än själva fröfrasen, kan lösenfrasen troligen gissas så småningom med en brute-force attack. Om någon fick tillgång till din fröfras är skyddsnivån som en lösenfras erbjuder kortlivad. Du kanske har en chans att rädda din kryptovaluta från stöld bara om du märkte att någon hade fått tillgång till din frönfras innan de kunde gissa din lösenfras.

  I praktiken kan detta vara dagar eller veckor, beroende på hur svårt att gissa det. Men är den begränsade ökningen av säkerheten värd den ökade risken för förlust av lösenordsfrasen? Baserat på din individuella situation kan du bestämma det själv, men du kan se varför många experter rekommenderar att du inte anger en lösenordsfras.

  Hur troligt är det att din BIP39-fröfras gissas?

  En mnemonisk mening konstruerad från slumpmässiga indata är mycket mer unik än de flesta kan föreställa sig. Till exempel, i en 24-ords BIP39-mening, finns det 2048 till 24:e potens möjliga kombinationer av ord (eller uttryckt på annat sätt, runt 3 x 10 till 79:e potens). För att försöka förstå hur enormt detta antal är, jämförs det ofta med en uppskattning av det totala antalet atomer i det kända universum. I praktiken är det faktiskt otänkbart med dagens teknik.

  Varför väljs BIP39-ord från en begränsad ordbok?

  BIP39-ordlistor kan verka godtyckliga men det är de inte. De är noggrant utvalda för att minska risken för felspecifikation. Ord i en BIP39-ordlista väljs med parametrarna på ett sådant sätt att de inte har synonymer, inte har alternativa stavningar, inte bara har en teckenvariation med andra ord i listan och inte är profana. Dessa regler gäller för alla språk. Dessutom är de första fyra tecknen i varje ord unika för varje ordlista, vilket är praktiskt när du skriver in dem i hårdvaruplånböcker med begränsade inmatningsmekanismer, stämplar dem på stålkort eller säkerhetskopierar dem i någon annan form.

  BIP39-ordlistor kan ses här.

  Dessutom behöver du inte nödvändigtvis komma ihåg detta, men BIP39 ordlistor har 2048 ord i dem. Anledningen till detta är att den är i linje med hur BIP39 använder 32-bitars block av entropi (slumpmässiga ingångar) plus en kontrollsummabit sekvenserad till en lång binär sträng som är delbar i 11-bitars tal. Vart och ett av dessa nummer kan innehålla upp till 2048 bitar. Kort sagt, 2048 ord är allt som behövs för att uppnå extremt höga nivåer av entropi.

  Behöver du förstå BIP39-matematik?

  Som användare av en kryptovaluta-plånbok behöver du inte nödvändigtvis förstå de exakta detaljerna i BIP39-beräkningar. Men du kanske vill förstå att de inkluderar genereringen av en kontrollsumma av slumpmässiga tal, och detta används som en integritetskontroll. En kontrollsumma är en liten bit data som låter dig kontrollera om en annan bit data är densamma som förväntat. Denna kontrollsumma ingår i det sista mnemoniska kodordet i en sekvens, och det hjälper plånböcker att verifiera giltigheten av varje mnemonisk mening. Så om en användare skriver in en uppsättning ord och den misslyckas med valideringen eftersom kontrollsumman inte är som förväntat, finns det troligen ett stavfel i det användaren skrev in.

  BIP39:s andra matematiska funktioner transformerar dess indata (slumptal plus den valfria lösenfrasen) genom envägsfunktioner som garanterar att de inte kan omvändas från den publika nyckeln.

  Om du vill göra en djupdykning och förstå de exakta mekanismerna för hur BIP39-plånböcker omvandlar mnemoniska koder till ett binärt frö, finns det en beskrivning i designdokumentet på Github.

  Vad är BIP32 och BIP44?

  Relaterat till BIP39 inkluderar de mest framträdande plånboksstandarderna BIP32 och BIP44.

  BIP32 ("Hierarchical deterministic wallets") lägger ut ett ramverk för Hierarchical Deterministic plånböcker (HD Wallets) så att de kan delas mellan människor.

  Dessutom definierar BIP44 ("Multi-account hierarki för deterministiska plånböcker") en organisatorisk hierarki för att hantera flera konton i deterministiska plånböcker.

  BIP32 och BIP44 arbetar tillsammans för att lägga till flexibilitet, integritet och interoperabilitet till HD-plånböcker. HD-plånböcker utökar kapaciteten hos deterministiska plånböcker, vilket möjliggör hantering av ett stort antal nycklar, som alla härrör från den ursprungliga BIP39-mnemoniska meningen (fröfras).

  De flesta kryptoplånböcker stöder BIP39 standard. Du kan dock stöta på plånböcker som Coinomi som också använder BIP44 och som standard har 24-ords frönfraser.

  Det viktigaste av allt är att du aldrig delar din mnemonisk mening med någon. Den ska du skydda med ditt liv.

  läs mer

Nyheter

Xcom-chefen arbetar inte på något nytt spel i serien2023-01-31 10:29

Xcom-serien fick en populär och kommersiellt framgångsrik omstart i form av Xcom: Enemy Unknown för några år sedan, och sedan dess har utvecklaren Firaxis släppt ett...


Road 96: Mile 0 utannonserat – en prequel till det första spelet2023-01-31 10:02
Ett handlingsdrivet äventyr som varvas med skateboard- och rollerblades-åkning.
Dave Bautista: Jag tror inte längre jag kan göra Bane rättvisa2023-01-31 09:52

Skådespelaren pratade om att spela Bane i James Gunns DC-universum och landade i att det troligen aldrig kommer hända...


En teaser-bild för ett av Don't Nods kommande spel präglas av 90-talet2023-01-31 09:02
Ett nytt narrativt spel från deras studio i Montreal.
MLB The Show 23 utannonserat och släpps i mars2023-01-31 08:07

Miami Marlins-stjärnan Jazz Chisholm Jr är bekräftad som omslagsatlet och spelet ingår med Game Pass från och med dag 1...


Dead Space Remake-utvecklarna har idéer för en uppföljare2023-01-31 07:54
Men väntar på grönt ljus från EA.
Xbox Games with Gold får ett litet kvalitetslyft i februari2023-01-31 07:01

Det suveräna rollspelet For The King ingår under hela månaden och halvvägs in läggs dessutom partysportspelet Guts N Goals till i samlingen...


EA Motive tycks antyda en Dead Space 2 Remake2023-01-31 06:36

Dead Space Remake ser ut att bli en stor framgång, och många misstänkte nog att EA därmed skulle vara sugen på att även väcka uppföljaren till liv med en ny remake. Nu...


Eva Green Says A Patriot Filmmakers Cut Corners in Stunt Safety and Crew Pay in UK Lawsuit2023-01-31 04:02
Eva Green wanted to avoid another Rust-type accident on set.
Rapport: Xbox, Nintendo och Playstation skippar årets E32023-01-31 03:35
Men åtminstone Xbox arrangerar en parallell show.
Marc Maron Blasts the Academy's Investigation Into Andrea Riseborough's Oscar Nomination2023-01-31 03:28
Maron says the Academy feels threatened by Riseborough's grassroots campaign because they're "completely bought out by corporate interests."
P.T.-liknande Madison är på väg till PSVR22023-01-31 03:16
Ser dessvärre inte ut att komma med vuxenblöjor.
Leslie Grace Shares Details About Batgirl Fight Scenes and Between-Takes Hugging with Brendan Fraser2023-01-31 02:14
Leslie Grace has once again praised Brendan Fraser's Batgirl performance as she revealed more details about their special on-screen time together.
John Wick 4 Will Have Plenty of 'Car-Fu' Sequences That Are Choreographed Just Like Fight Scenes2023-01-31 02:07
Like everything else in John Wick's arsenal, his lethality behind the wheel is choreographed just like any of his brutally one-sided fistfights.
Stanley Kubrick Actually Had a Second Choice for Jack Torrance2023-01-31 02:06
Director Stanley Kubrick reportedly had just one backup choice for the role of Jack Torrance in The Shining if Nicholson didn't work out.